Deze introductie betreft de navolgende drie delen over het thema “Hoe maak je een vragenlijst?”. Dit is het vervolg op onze grote serie over het kwantitatieve onderzoek. Eerst bekijken we hoe we tot een juiste vraagstelling kunnen komen. Daarna leggen we de basis en de principes uit. Ten slotte adviseren we hoe je je eigen vragenlijst eenvoudig kan bedenken en maken.

Wat is een enquête?

Een enquête is een kwantitatieve onderzoeksmethode waarmee gegevens worden verzamelen. Het kan uit een papieren of een elektronische versie bestaan en wordt door de respondenten ingevuld. De enquête is een zeer eenvoudig instrument bij het verrichten van marktonderzoek, het testen van producten, het vaststellen van de klanttevredenheid en het doen van onderzoek op tal van andere gebieden (de meest voorkomende types online enquêtes).

feature02

Voorbeelden van een online enquête (klik op de link om het voorbeeld in een nieuw venster te zien):

 • Software evaluatie enquête
 • Klanttevredenheidsenquête
 • Bibliotheek gebruikerstevredenheidsonderzoek

Basismethoden van het verzamelen van data

 • Kwantitatieve inhoudsanalyse (pers, documenten).
 • Gestandaardiseerde observatie – de observator slaat de respondent gade gedurende een gewone of een gespecialiseerde activiteit en noteert belangrijke gegevens.
 • Gestandaardiseerd interview – de interviewer neemt een diepte-interview met de respondent af en verzamelt de nodige data.
 • Secundaire data-analyse – het secundaire werk met de verzamelde gegevens. Er wordt statistische software gebruikt aan de hand waarvan verschillende resultaten vergeleken worden.

Een enquête is een efficiënt, eenvoudig en vooral een goedkoop manier om waardevolle informatie direct van geselecteerde respondenten te verkrijgen.

Voor je je eigen enquête begint te maken, kun je het beste eerst de onderzoeksvragen, hypothesen en variabelen definiëren die je in je enquête wil gaan gebruiken. De probleemstelling van het onderzoek wordt uitvoerig behandeld in het tweede deel van deze serie.

Waar en hoe kan je een enquête opstellen?

Er bestaat een groot aantal manieren om een enquête op te stellen. Vooral de financiële mogelijkheden en de eisen betreffende de omvang en de diepte van de verwerking van de antwoorden zijn belangrijke factoren.

Dat zijn:

 • Het opstellen van een enquête in een tekst editor
 • Het programmeren van een online formulier op bestelling
 • Online tools voor het opstellen van enquêtes

De online tools voor het opstellen van een enquête zijn vandaag de dag de meest gebruikte methode. Dankzij verregaande specialisatie wordt het opstellen van een enquête kinderspel en zowel amateurs als specialisten kunnen ermee werken. Deze zijn gratis beschikbaar, maar er zijn er ook die alleen tegen betaling gebruikt kunnen worden.

 • Gratis gebruik – ze hebben bepaalde beperkingen. Gratis tools zijn merendeels beperkt in tijd bruikbaar of hebben een beperkte keuze. Men kan bijvoorbeeld alleen een beperkte enquête opstellen of een beperkt aantal gegevens opslaan en verwerken.
 • Betaalde systemen – geschikt zijn voor een intensief gebruik door zowel studenten als specialisten. Dit type tool heeft doorgaans geen beperking wat betreft tijd, het aantal gegevens en de functies.Telijkertijd bieden ze het hoogste veiligheidsniveau en een back-up van de gegevens.

Elk online enquêtesysteem zou in staat moeten zijn om een enquête niet alleen te maken, maar ook om te distribueren. Een goede tool voldoet aan de voorwaarde dat het de verzamelde antwoorden automatisch verwerkt in tabellen en grafieken. Een aantrekkelijke functie is de mogelijkheid de vragenlijst op Facebook, je eigen website of webwinkel te plaatsen.

Het voordeel van online enquête tools, zoals bijvoorbeeld Survio, is het eenvoudige bedenken van de enquête, het gebruik van grafische sjablonen en ook de automatische beoordeling. Probeer Survio!

Begeleidende teksten in de enquête

In de volgende delen hebben we het over de vraagstelling. Vooraf moeten we nog een paar woorden wijden aan de teksten die de enquête begeleiden (de introductietekst, het slot- en dankwoord).

We raden je aan een volwaardige introductie- en slottekst te maken aan het begin en aan het eind van elke enquête. In de introductietekst probeer je altijd het gebied waar je het over hebt te beschrijven. Daarna wat je van de respondent wil en vergeet ook niet de tijdslimiet voor het invullen aan te geven. Daardoor weet de respondent wat er van hem wordt verwacht. De kans is dan ook nog groter dat hij de volledige lijst zal invullen.

schema-enkete

Vergeet ten slotte niet je respondenten te bedanken en vermelden wat er met hun antwoorden gedaan zal worden
In het volgende deel hebben we het uitvoerig over de vraagtypes in de enquête en de specificaties daarvan.
Mocht je vragen, suggesties en opmerkingen hebben (niet alleen de serie betreffend), dan kun je altijd contact met ons opnemen via Facebook, Twitter, G+ of e-mail.

Less ook:

Woordenlijst:

 • Hypothese – de veronderstelling van het onderzoek (deze kan bevestigd of weergelegd worden)
 • Variabele – de gemeten eigenschap die door een concrete waarde vertegenwoordigd wordt
 • Respondent – de deelnemer van het onderzoek die de vragen beantwoordt

 

Maak gratis uw eigen vragenlijst of enquête

Het opzetten van uw eerste enquête gaat snel en eenvoudig. Kies uit één van de 100 kant-en-klare sjablonen of ontwerp uw eigen sjabloon. Ontvang binnen 5 minuten uw eerste antwoorden.

Creëer je eigen enquête