Bij een open vraag gaat het om een vraag en een vrij tekstveld, waarin de respondent een korte tekst of een numeriek antwoord schrijft. Het is niet nodig om de antwoorden te bedenken en formuleren, wat het opstellen van de hele vragenlijst makkelijker maakt.

Getrouwe weergaven van hoe de respondent op de vraag kijkt Onjuiste bewerking van antwoorden
Geschikt voor vragen waarbij de antwoorden niet duidelijk te definiëren zijn Juiste interpretatie van het antwoord
Dieper nadenken van de respondent over de vraag Kwaliteit van antwoorden hangt af van het uitdrukkingsvermogen van de respondent
Opdoen van originele gedachten  
Gemakkelijke vraagopstelling  

Het vaakst komen wij de volgende typen open vragen tegen:

  1. Klassieke tekstvraag
  2. Matrix-vraag met tekstinvoer
  3. Test van onvoltooide zinnen

1. Klassieke tekstvraag

Een simpel vraagsoort, dat u met behulp van een vraag met toegevoegd vak voor een tekstantwoord creëert.

Voorbeeld:

Klassieke tekstvraag

Voorbeeld:

Klassieke tekstvraag

Voorbeeld:

Klassieke tekstvraag

2. Matrix-vraag met tekstinvoer

Ook matrix-vraag met tekstinvoer genoemd. Met behulp van dit vraagtype kunnen meer vragen in één worden verbinden en de respondent kan in ieder antwoordvak eigen tekst schrijven.

Voorbeeld:

Matrix-vraag met tekstinvoer

3. Test van onvoltooide zinnen

Test van onvoltooide zinnen is een mutatie van de tekstvraag. Voor dit vraagtype gelden dezelfde of gelijke criteria als voor de klassieke tekstvraag. U kunt het bijv. bij het creëren van een reclameslogan gebruiken, of als u een probleem op originele wijze wilt aanpakken.

Voorbeeld:

Test van onvoltooide zinnen

Voorbeeld:

Test van onvoltooide zinnen

Stel een tekstvraag alleen als de mogelijke antwoordomvang te breed is. Dit vraagtype is geschikt als u bijv. naar de juiste leeftijd of de subjectieve mening van de respondent vraag. Bij een tekstvraag kunnen veel problemen optreden; het hoofdprobleem is dan een grote verscheidenheid aan antwoordformuleringen. Probeer daarom altijd aan de vraag opmerkingen toe te voegen, waarmee u de respondenten op de juiste weg brengt, zodat zij niet in verwarring komen. U vermindert daardoor ook het aantal respondenten die dan aan de enquȇte niet meer zouden willen deelnemen, en vooral hebt u minder moeite met het verwerken van de antwoorden.

In het volgende deel gaan wij de specifiek georiënteerde vragen behaldelen.

Less ook:

Maak gratis uw eigen vragenlijst of enquête

Het opzetten van uw eerste enquête gaat snel en eenvoudig. Kies uit één van de 100 kant-en-klare sjablonen of ontwerp uw eigen sjabloon. Ontvang binnen 5 minuten uw eerste antwoorden.

Creëer je eigen enquête