Batterij van vragen (ook matrix vorm genoemd) is een speciaal soort gesloten vraag , die op elke regel eigenlijke vragen of punten van een vraag vooraf inhoudt, waarvoor in kolommen dezelfde antwoorden zijn voorbereid. Onder de term “vraag vooraf” wordt een niet nader gespecificeerde, aan de eigen batterij van vragen bovengestelde vraag verstaan, die betrekking op afzonderlijke punten in de batterij heeft.

Batterij van vragen

Een batterij van vragen is heel variabel en daarom ook geschikt om de overzichtelijkheid en effectiviteit van een vragenlijst te verbeteren, waarin gelijksoortige onderzoeksvakken beschreven moeten worden.

Voordelen en nadelen van batterijen van vragen:

 

Middels de matrix vorm kunnen meer gelijksoortige vragen samengevoegd worden en kan ruimte bespaart worden Te grote batterij van vragen kan onoverzichtelijk eruitzien en de respondent afschrikken
De matrix vorm wordt door respondenten als één vraag waargenomen In sommige gevallen kan het moeilijk zijn een gezamenlijke schaal voor afzonderlijk gerangschikte vragen te vinden

Voorbeeld selectieve batterij van vragen

Bij deze vraag kiest de respondent op elke regel alleen één antwoord.

Selectieve batterij

Voorbeeld alternatieve batterij van vragen

De respondent kan op elke regel uit één of meer antwoordmogelijkheden kiezen.

Alternatieve batterij

Voorbeeld batterij met de Likert-schaal

Zie Likert-schaal en Selectieve batterij van vragen.

Batterij met de Likert-schaal

Visualisatie van resultaten van de batterij vragen

Een batterij van vragen is makkelijk te analyseren. In het volgende diagram ziet u een voorbeeld van mogelijke weergave van afzonderlijke antwoorden. Antwoorden op de hele batterij zijn in één diagram gerangschikt en kunnen makkelijk worden vergeleken – iedere groep kolommen stelt een regel van de matrix vorm voor.

In hoeverre bent u tevreden met rijeigenschappen van uw nieuwe auto?

Batterij zijn in één diagram

In het volgende deel gaan wij half gesloten/half open vragen behandelen.

Less ook:

Maak gratis uw eigen vragenlijst of enquête

Het opzetten van uw eerste enquête gaat snel en eenvoudig. Kies uit één van de 100 kant-en-klare sjablonen of ontwerp uw eigen sjabloon. Ontvang binnen 5 minuten uw eerste antwoorden.

Creëer je eigen enquête