For å kunne endre utseendet på spørreskjema har våre designere utarbeidet fargepaletter for å farge bakgrunner, tekster, skjemaelementer og kontrollknapper. Du kan også endre bakgrunnsbilder i spørreskjemaet.


Det er ikke mulig å sette dine egne fargekombinasjoner og velge andre skrifttyper. Det eksisterende systemet gjør det mulig å generere hundrevis av kombinasjoner av utseende. Samtidig opprettholder du perfekt lesbarhet og brukbarhet av spørreundersøkelsen. Du kan være sikker på at spørreskjemaet vil fungere på alle enheter, og respondenter kan fylle det ut lett.


1. I spørreskjemaeditoren klikk på pensel-ikonet til høyre.2. Velg kombinasjonen som passer deg best. Endringen påføres automatisk på alle sider i spørreskjemaet.Tips: Vær alltid forsiktig med kontrasten mellom tekst og bakgrunn. Hvis du har en mørk bakgrunn bør du alltid velge en invers palett med hvit tekst og omvendt. Spørreskjemaets lesbarhet og brukbarhet er viktigere enn vill farger og effekter.  Husk at det viktigste du ønsker er komplette og kvalitet svar.

032