A jsme tu po týdnu opět s naším seriálem. Dnešní téma se věnuje příkladům a vzorům dotazníků pro školy a neziskové organizace.  Naleznete zde dotazníky vhodné pro školy, učitele, studenty, absolventy, charitu a jiné neziskové organizace. Na základě odpovědí poté můžete začít plánovat nápravu slabších míst. Stejně dobře poslouží k prezentování výsledků školy na konkrétních číslech.

Dotazníky pro školy

Jak vysoké, tak i střední a základní školy si zde jistě vyberou ten správný dotazník na různá témata od vybavení počítačových učeben až např. po kvalitu výuky. Dotazníky nemusíte rozesílat pouze studentům, můžete oslovit například rodiče nebo i širší veřejnost pokud jde o obecnější dotazníky.

Dotazníky pro studenty

Jako studenti můžete hodně věcí ovlivnit. A ještě více toho ovlivníte s konkrétními čísly v ruce. Pokud si například celá škola stěžuje na průběh hodin matematiky a Vy prezentujete řediteli výsledky průzkumu s tím, že jste z dotazníku zjistili, že 80% studentům se hodiny matematiky nelíbí, bude určitě otevřenější s tím něco udělat. Další možnost uplatnění dotazníku je v seminárních a jiných pracích na témata o škole.

Dotazníky pro učitele, ředitele a výchovné poradce

  • Učitel může zjišťovat například spokojenost rodičů nebo i žáků se svou výukou.
  • Ředitel budou tuto kategorii milovat! Ať se jedná o hodnocení školní jídelny, předmětů na škole, vyučujících nebo dopravní dostupnosti školy, jste na správném místě.
  • Výchovný poradce anonymní online dotazník je skvělá metoda, jak se o studentovi dozvědět víc. Velký potenciál pro ně mají hlavně dotazníky o šikaně.

Dotazníky pro občanská sdružení, nadace a církve

Zjistěte, jak se na Vaše počínání dívají lidé, kteří s ním nemají nic společného. Vyhnete se tak krokům, které by mohly Vašemu jménu spíše uškodit, než pomoci.

Dotazníky pro školitele

Pokud se živíte vzděláváním „na vlastní pěst“, je pro Vás důležitá zpětná Vazba od lidí, které učíte. Díky dotazníkům v této kategorii zjistíte, jak Vaše kurzy působí, co zlepšit, co změnit.

Příklady

  • Hodnocení předmětu chodí do předmětu studenti ze zájmu nebo proto, že jim to přikazuje školní řád? Jak nynější vyučující ovlivňuje spokojenost s předmětem? Pokud si takovéto otázky kladete, je tento dotazník určen právě Vám. Navíc je zde prostor pro připomínky a nápady.
  • Šikana ve škole dotazník Vám pomůže zjistit, jakým způsobem nejčastěji probíhá šikana na Vaší škole a jak často. Tím, že je anonymní, žákům usnadní odpovídat pravdivě.
  • Spokojenost vysokoškolských studentů chcete ucelený pohled na Vaši školu? Tento dotazník Vám jej nabídne. Zjistíte, spokojenost s vybavením učeben či výukou, vnímání pocitu bezpečí studentů ve škole.

Závěrem

Nyní byste měli mít přehled o možnostech využití tohoto typu dotaznáků různými lidmi (jinak ji využije ředitel školy a jinak student) a organizacemi. Další díl bude o kategorii dotazníky pro hodnocení služeb.

Kde ještě by mohly tyto dotazníky najít uplatnění? Máte nápad na dotazník na téma, které v této kategorii ještě není? Neváhejte nám své nápady sdělit a diskutovat o nich pod článkem.

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník