Provádíte průzkumy často a pravidelně? Potřebujete mít ve vašich dotaznících systém? Nyní si v Surviu můžete vytvářet různé složky, abyste si mohli přehledně rozřadit jednotlivé dotazníky. Uspořádejte si dotazníky podle časových období, podle témat, nebo podle jednotlivých oddělení či poboček, pro které jsou určeny. Pojďme se podívat, jak funguje organizace složek v aplikaci Survio.

Praktický příklad využití

Linda pracuje jako HR manažerka ve větší firmě, která má jednotlivé pobočky na více než 10 místech. Provádí mnoho průzkumů mezi zaměstnanci a potřebuje jednotlivá oddělení oddělit a sdílet výsledky svých dotazování. Zároveň se snaží získávat zpětnou vazbu z okolí firmy, jak ji lidé vnímají jako potenciálního zaměstnavatele.

Proto Linda v Survio sestavuje mnoho dotazníků, které sdílí a sleduje výsledky v reálném čase. Jen za poslední rok jich sestavila desítky. Navíc některé dotazníky posílá opakovaně, aby sledovala vývoj výsledků v čase. 

Proto si vytvořila různé složky, které nesou názvy jednotlivých skupin průzkumů.

  • průzkum spokojenosti pobočka Praha 2021,
  • průzkum spokojenosti pobočka Praha 2020,
  • průzkum spokojenosti pobočka Brno 2021,
  • průzkum spokojenosti pobočka Brno 2020,
  • celofiremní průzkum spokojenosti zaměstnanců s pravidelným školením,
  • celofiremní průzkum spokojenosti zaměstnanců s vedením,
  • celofiremní průzkum spokojenosti zaměstnanců s firemními benefity atd.

Dále si vytvořila složku s názvem průzkum veřejného mínění, kde zkoumá, jak firmu vnímá okolí.

Dotazníky si ukládá do jednotlivých složek, aby vždy věděla, kde který najít. Zpřehlední to práci a zjednoduší orientaci v jednotlivých průzkumech.

Náhled do aplikace Survio

Podívejte se na video, jak si ve svých dotaznících udělat přehled pomocí jednotlivých složek.

 

Vytvořte si vlastní dotazník a začněte systematicky získávat data tak, jako HR manažerka Linda. Přesné informace, jak s aplikací pracovat najdete v nápovědě Survia. Potřebujete více obecných informací o dotaznících? Zabrouzdejte na našem blogu

organizace složek v aplikaci

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník