Nå som du har opprettet en spørreundersøkelse er det på tide å samle svar. Du må altså sende spørreskjemaet ut til respondentene dine. Survio skaffer ikke respondenter, og vi har ikke en database med potensielle respondenter.Advarsel: Før du sender ut en spørreundersøkelse anbefaler vi at du tester at undersøkelsen fungerer som den skal. Kontroller om skjemaet inneholder alt det du vil at den skal inneholde og at språket er klart og tydelig. 


1. FInn undersøkelsen din, og i menyen øverst på skjermen klikker du på Samle inn svar.2. Det første du ser er en link til spørreskjema som du kan kopiere og sende ut til personer som skal fylle undersøkelsen. Trykk på Kopier. 3. En enkel og hyppig brukt måte å dele en spørreundersøkelse på er å sette den inn på sosiale nettverk - vanligvis på Facebook. Tilgjenlig er også Twitter, WhatsApp og LinkedIn. Klikk på ikonet og følg instruksjonene.4. Epostinvitasjoner hjelper deg:

  • å sende undersøkelsen til respondentene dine med kun noen få tastetrykk
  • å få fler svar takket være påminnelser
  • å identifisere respondenter (svar som er innsamlet vha. epostinvitasjoner viser også epostadressen),
  • med hente ut relevant statistikk Aktiver premiumtjenester først, og klikk på Send invitasjoner. Les mer om innstillinger for epostinvitasjonskampanjer..


5. Spørreundersøkelser kan settes inn på hjemmesider, nettbutikker og blogger. Velg "Spørreundersøkelsen på nettsiden" for å gjøre dette.Her kan du kopiere en kode for å legge ved undersøkelsen i en iframe, en knapp som åpner undersøkelsen, eller en web-widget som åpner undersøkelsen i hjørnet av skjermen, ikke ulikt et chattevindu. 


6. Spørreskjemaet kan skrives ut. Systemet genererer en PDF med spørsmål som respondentene dine kan fylle inn på papir. Etter at du er ferdig må du analysere dataene manuelt. Du kan fylle inn svarene basert på papirutgaven så blir dataene analysert elektronisk. 
7. QR-kode - systemet kan generere en QR-kode for enkel distribuering av undersøkelsen blant publikum.


Nyttig informasjon:  Valgte svar lagres i nettleseren frem til undersøkelsen sendes inn, eller respondenten sletter cache/cookies i nettleseren sin.


036