Communicatie over ritmes tussen werknemers en organisaties: het jaar en de seizoenspieken

Beste bezoeker/deelnemer,

Deze enquête heeft betrekking op het jaarritme met zijn seizoenswisselingen en kunt u invullen als u een aantal jaren in of voor dezelfde organisatie werkt en de jaarcyclus van de organisatie  met drukke en rustige periodes goed kent. De vragenlijst kunt u ook invullen als u als flexibele kracht wordt ingehuurd voor seizoenswerk om de pieken op te vangen. 

Door mee te werken aan deze enquête helpt u mij bij het schrijven van een nieuw boek over de afstemming van individuele biologische ritmes en organisatieritmes. Er wordt de laatste tijd veel geschreven over flexibiliteit én over het 24 uursritme met zijn avond- en dagmensen. Ik wil er graag in een wat breder perspectief naar kijken door te schrijven over andere ritmes zoals seizoensritmes, maandritmes, weekritmes en dag- en nachtritmes. Het gaat hier over fysiologie (waken-slapen) maar ook over hoe er in organisaties gecommuniceerd wordt over tempo, activiteit, pauzes. Voor het boek heb ik al veel interviews gedaan met experts. Ook staan er gesprekken met teammanagers, leidinggevenden en HR- managers op de rol.

Het verhaal zou niet compleet zijn als de medewerkers zelf zouden ontbreken. Daarom vraag ik u mee te werken aan deze enquête waar u op het einde ook kunt aangeven of u persoonlijk wilt worden geïnterviewd. Wat levert het u op? Wat ik in ieder geval terug hoor van de mensen die in het proefpanel zaten en de enquête hadden ingevuld, is dat ze het leuk vonden om te doen, omdat het een goed inzicht geeft in het eigen gedrag rond lijf&leden, tijd en tempo op het werk. 

U krijgt zo meteen 45 vragen voorgelegd over uw werkrooster met vakanties, uw eigen fysieke en mentale welzijn gedurende het jaar, wat u zou willen behouden of juist zou willen veranderen  en hoe daarover gecommuniceerd wordt. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

U kunt in de enquête en in een vervolggesprek aangeven of en hoe u anoniem wilt blijven.

Veel plezier met het invullen.

Marli Falize

1. Inleiding

De eerste acht vragen hebben betrekking op uw functie, het rooster in het algemeen en het jaarrooster in het bijzonder.

1.1 Hoe luidt uw functie?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

1.2 Hoe zelfstandig bent u als het gaat om de planning van uw werkactiviteiten?
Vereist antwoord

1.3 Wat voor contract heeft u?
Vereist antwoord

Binnen een vast contract kunt u diverse functies hebben vervuld.

1.4 Hoe ziet uw werkrooster eruit? Geef in de onderstaande tabel aan hoeveel u werkt op welke dagen.
Vereist antwoord

4-8 uur per dag
8-12 uur per dag
> 12 uur per dag
Anders
Vrije dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1.5 Hoe ziet uw werkrooster met pauzes eruit? Geef in de onderstaande tabel aan hoeveel u pauzeert tijdens uw werkdag.
Vereist antwoord

30-60 minuten per dag
60-120 minuten per dag
> 2 uur per dag
Anders
Vrije dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1.6 Hoeveel vrije dagen neemt u op in een jaar?
Vereist antwoord

1.7 In welke maanden van het jaar bent u vrij? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Vereist antwoord

1.8 Bent u tijdens vakanties met uw werk bezig? Van het nadenken over uw werk tot het uitvoeren van werkzaamheden.
Vereist antwoord

2. Fysiek en mentaal welbevinden.

De eerste twaalf vragen van deel 2 hebben betrekking op het fysieke welbevinden. Zowel voor de dagen dat u werkt, als voor de vrije dagen. Daarna volgen nog zes vragen over het mentaal welbevinden.

2.1 Voor hoeveel % van de dagen geldt de volgende stelling? Ik voel me op en top fit.

0-20% van de werkdagen
80-100% van de werkdagen
0-20% van de vrije dagen
80-100% van de vrije dagen

2.2 Kies het seizoen inclusief overgangsdagen wat het meest van toepassing is op de stelling. Ik voel me op en top fit tijdens werkdagen.

2.3 Voor hoeveel % van de dagen geldt de volgende stelling? Ik ben het hele jaar vrij van pijn.

0-20% van de werkdagen
80-100% van de werkdagen
0-20% van de vrije dagen
80-100% van de vrije dagen

2.4 Kies het seizoen inclusief overgangsdagen die het beste passen bij de volgende stelling. Ik ga pijnloos naar mijn werk.

2.5 Voor hoeveel % van de dagen geldt de volgende stelling? Ik ben gedurende het hele jaar moe.

0-20% van de werkdagen
80-100% van de werkdagen
0-20% van de vrije dagen
80-100% van de vrije dagen

2.6 Kies het seizoen inclusief overgangsdagen die het beste passen bij de volgende stelling. Ik ben moe als ik werk.

2.7 Voor hoeveel % van de dagen geldt de volgende stelling? Ik heb het hele jaar grote trek in zoet eten.

0-20% van de werkdagen
80-100% van de werkdagen
0-20% van de vrije dagen
80-100% van de vrije dagen

2.8 Kies het seizoen inclusief de overgangsdagen die het beste passen bij de volgende stelling. Ik heb trek in zoet eten als ik werk.

2.9 Voor hoeveel % van de dagen geldt de volgende stelling? Ik heb het hele jaar grote trek in zout eten.

0-20% van de werkdagen
80-100% van de werkdagen
0-20% van de vrije dagen
80-100% van de vrije dagen

2.10 Kies het seizoen inclusief de overgangsdagen die het beste passen bij de volgende stelling. Ik heb vooral grote trek in zout eten als ik werk.

2.11 In hoeverre geldt de volgende stelling voor u? Ik heb de afgelopen jaren wel eens verzuimd wegens klachten in bepaalde seizoenen en/of bij de overgang van seizoenen.

Helemaal oneens
Helemaal eens

2.12 In hoeverre geldt de volgende stelling voor u? Ik ben de afgelopen jaren wel eens bij een arts/therapeut geweest vanwege seizoensgerichte terugkerende klachten.

Helemaal oneens
Helemaal eens

Mentaal welbevinden

Hier volgen zes vragen over het mentale welbevinden gedurende het jaar. Zowel tijdens de dagen dat u werkt als tijdens de vrije dagen.

2.13 Voor hoeveel % van de dagen geldt de volgende stelling? Ik kan me door het jaar heen goed concentreren.

0-20% van de werkdagen
80-100% van de werkdagen
0-20% van de vrije dagen
80-100% van de vrije dagen

2.14 Kies het seizoen inclusief de overgangen die het beste passen bij de volgende stelling. Ik kan me goed concentreren als ik werk.

2.15 Voor hoeveel % van de dagen geldt de volgende stelling? Ik kan het hele jaar door goed omgaan met mijn emoties, ook als ze bespeeld worden.

0-20% van de werkdagen
80-100% van de werkdagen
0-20% van de vrije dagen
80-100% van de werkdagen

2.16 Kies het seizoen inclusief de overgangen die het beste passen bij de volgende stelling. Ik kan goed omgaan met mijn emoties als ik werk, ook als ze bespeeld worden.

2.17 In hoeverre geldt de volgende stelling voor u? Ik heb het afgelopen jaar wel eens verzuimd, omdat ik in bepaalde seizoenen en bij de overgang tussen seizoenen me emotioneel onevenwichtig voelde en/of me niet kon concentreren.

Helemaal oneens
Helemaal eens

2.18 In hoeverre geldt de volgende stelling voor u? Ik heb het afgelopen jaar wel eens een bezoek gebracht aan een arts/therapeut, omdat ik me in bepaalde seizoenen en bij de overgang tussen seizoenen me emotioneel onevenwichtig voelde en/of me niet kon concentreren.

Helemaal oneens
Helemaal eens

Deel 3 Match of mismatch tussen het eigen biologische ritme en het ritme van de organisatie

In dit derde deel krijgt u zeven vragen voorgelegd over de afstemming van uw eigen ritme op de organisatie.

3.1 In hoeverre is de volgende stelling van toepassing op u? Ik houd rekening met mijn seizoensritme en weet dat af te stemmen op het werkritme en -tempo.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

3.2 In hoeverre is de volgende stelling op u van toepassing? Er is in mijn directe werkomgeving interesse in elkaars gedachten en gevoelens over de jaarcyclus en de seizoensinvloed en de afstemming daarop van werktempo en - ritme, ook als er geen directe noodzaak is.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

3.3 In hoeverre is de volgende vraag op u van toepassing? Als het om werktijden- en tempo gaat gedurende de jaarcyclus met zijn seizoenen ligt de nadruk op de perceptie van enkelen.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

3.4 Als het aan mij ligt, zou ik de onderstaande gewoontes rond negen aspecten van werktijd en -tempo rond jaar- en seizoensritmes in stand houden dan wel veranderen.
Vereist antwoord

In stand houden
Veranderen
1. Start werktijd tijdens bepaalde seizoenen van het jaar
2. Eind werktijd tijdens bepaalde seizoenen van het jaar
3. Overwerk tijdens bepaalde seizoenen van het jaar
4. Mogelijkheid om thuis te werken tijdens bepaalde seizoenen van het jaar
5. Extra vrije dag tijdens bepaalde seizoenen van het jaar
6. Pauzes tijdens bepaalde seizoenen van het jaar
7. Werktempo tijdens bepaalde seizoenen van het jaar
8. Agendabeheer en inspraak bij plannen belangrijke vergaderingen tijdens bepaalde seizoenen van het jaar
9. Bereikbaarheid tijdens bepaalde seizoenen van het jaar

3.5 Hoe vaak bent u het afgelopen jaar betrokken geweest bij kleine werkconflicten?
Vereist antwoord

3.6 Hoe vaak bent u het afgelopen jaar betrokken geweest bij werkconflicten die zo escaleerden dat de samenwerking op het spel kwam te staan?
Vereist antwoord

3.7 Tijdens welk seizoen komen werkconflicten bij u het meeste voor?
Vereist antwoord

Deel 4 Communicatie over eigen ritmes en die van de organisatie

Nu volgen vijf vragen over de communicatie.

4.1 Hieronder staan zes stellingen over verschillende aspecten van uw communicatie vaardigheden. De stellingen hebben allemaal betrekking op de dagen dat u niet werkt. Geef uzelf een cijfer van 1-10
Vereist antwoord

Een 1 is de slechtste score. Een 10 is uitmuntend.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.1.1. Tijdens vrije dagen komt mijn boodschap die ik in mijn hoofd heb, bij de ander over zoals ik hem bedoeld heb.
4.1.2. Tijdens vrije dagen kan ik mijn gedachtes ordenen en verwoorden.
4.1.3. Tijdens vrije dagen kan ik luisteren wat een ander zegt en de kern van de inhoud en emoties samenvatten.
4.1.4. Tijdens vrije dagen kan ik samenwerken aan oplossingen.
4.1.5. Tijdens vrije dagen ben ik sensitief en kan ik me inleven in de waarden en belangen van anderen.
4.1.6. Tijdens vrije dagen kan ik opkomen voor mijn eigen waarden en belangen.

4.2 Hieronder staan de zelfde zes stellingen over bepaalde aspecten van uw communicatievermogen als hierboven. Nu is het de vraag hoe u zich zelf beoordeelt voor de dagen dat u werkt. Geef weer een cijfer van 1-10.
Vereist antwoord

Een 1 is de slechtste score. Een 10 is uitmuntend.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.2.1. Tijdens werkdagen komt mijn boodschap die ik in mijn hoofd heb, bij de ander over zoals ik hem bedoeld heb.
4.2.2. Tijdens werkdagen kan ik mijn gedachtes ordenen en verwoorden.
4.2.3. Tijdens werkdagen kan ik luisteren wat een ander zegt en de kern van de inhoud en emoties samenvatten.
4.2.4. Tijdens werkdagen kan ik samenwerken aan oplossingen.
4.2.5. Tijdens werkdagen ben ik sensitief en kan ik me inleven in de waarden en belangen van anderen.
4.2.6. Tijdens werkdagen kan ik opkomen voor mijn eigen waarden en belangen.

4.3 Ga van iedere stelling na of u uw vaardigheden anders zou beoordelen in bepaalde seizoenen of bij seizoensovergangen. Kies het seizoen waarvan u denkt dat u daarin het minst presteert.
Vereist antwoord

Winter
Lente
Zomer
Herfst
Seizoens-overgangen
4.3.1. Tijdens werkdagen komt mijn boodschap die ik in mijn hoofd heb, bij de ander over zoals ik hem bedoeld heb.
4.3.2. Tijdens werkdagen kan ik mijn gedachtes ordenen en verwoorden.
4.3.3. Tijdens werkdagen kan ik luisteren wat een ander zegt en de kern van de inhoud en emoties samenvatten.
4.3.4. Tijdens werkdagen kan ik samenwerken aan oplossingen.
4.3.5. Tijdens werkdagen ben ik sensitief en kan ik me inleven in de waarden en belangen van anderen.
4.3.6. Tijdens werkdagen kan ik opkomen voor mijn eigen waarden en belangen.

4.4 Stelt u zich voor dat u zich zelf een punt hoger zou geven voor alle zes de communicatievaardigheden zoals omschreven in de stellingen van de vorige vragen, omdat u nieuwe inzichten heeft opgedaan en (nog) vaardiger communiceert. Wat zou dat betekenen voor uw verzuim, conflicten en onderhandelingen?
Vereist antwoord

Stijgt
Daalt
Onveranderd
Aantal dagen dat u verzuimt
Aantal conflicten waarbij u betrokken bent
Aantal keren dat u onderhandelt over tijd- en tempoafspraken

4.5 Deze vraag lijkt op de vorige met dat verschil dat u beter communiceert vanwege een gunstiger tijdstip waarop u in gesprek gaat met een ander. Wat zou dat betekenen voor uw verzuim, conflicten en onderhandelingen?
Vereist antwoord

Stijgt
Daalt
Onveranderd
Aantal dagen dat u verzuimt
Aantal conflicten waarbij u betrokken bent
Aantal keren dat u onderhandelt over tijd- en tempoafspraken

5 Tot slot

De vragenlijst is bijna ten einde. Hier volgen nog enkele persoonlijke vragen.

5.1 Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

5.2 Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

5.3 Wilt u naar aanleiding van deze vragenlijst benaderd worden?
Vereist antwoord

Nee
Ja
Ja alleen als anonimiteit wordt gewaarborgd
Ik ben bereid om extra vragen te beantwoorden
Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van de resultaten van de enquête
Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van de publicatie over de afstemming tussen individuele ritmes en organisatieritmes

Uw email adres (alleen als u contact op prijs stelt)

250 tekens resterend

Uw telefoon (alleen als u contact op prijs stelt)

250 tekens resterend

Geef hier drie momenten aan dat u het beste kan worden benaderd (alleen als u contact op prijs stelt)

1500 tekens resterend

Mocht u naar aanleiding van deze vragenlijst nog opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u dat hier kwijt.

1500 tekens resterend

Dit is het einde van de enquête. Hartelijk dank voor uw medewerking. Hieronder drukt u op de knop om de ingevulde vragenlijst te verzenden.