Tyto otázky mají podobu otázky a volného textového pole, kam respondent odpovídá textem nebo číslicí. U otevřených otázek není zapotřebí vymýšlet a tvořit odpovědi, což velmi usnadňuje práci při tvorbě celého dotazníku.

Věrné zachycení respondentova pohledu na otázku Špatné zpracování odpovědí
Vhodné pro otázky kde nelze jasně definovat odpovědi Správná interpretace odpovědi
Hlubší zamyšlení respondenta nad otázkou Kvalita odpovědí závisí na vyjadřovacích schopnostech respondenta
Zisk originálních myšlenek
Jednoduchá tvorba otázek

Nejčastěji setkáme s těmito typy otevřených otázek:

  1. Klasická textová otázka
  2. Matice s textovými vstupy
  3. Test nedokončených vět

1. Klasická textová otázka

Jednoduchý druh otázky, který vytvoříte pomoci otázky s přidaným polem pro textem vyjádřenou odpověď.

Příklad:

Klasická textová otázka

Příklad:

Příklad:

Tato otázka se velmi často využívá zejména v momentě, kdy chcete získat nezaujaté informace, které by mohl výběr z možností (u uzavřených otázek) ovlivnit. Tradičně se využívá v případech, kdy chcete znát názor nebo chcete znát detailnější informaci k odpovědi u uzavřené otázky. Krásný příklad je například u otázky Net promoter score® (přečtěte si o něm inspirativní seriál), která se téměř vždy doplňuje právě otevřenou otázkou, kam mohou lidé rozvést svoje hodnocení.

2. Baterie otázek

Též nazývaná i jako Matice s textovými vstupy. Tento typ otázky vyniká možností skloubit více otázek do jedné a do každého pole pro odpověď vložit vlastní text respondenta.

Příklad:

3. Test nedokončených vět

Test nedokončených vět je mutací textové otázky. Platí pro ni stejná nebo velmi podobná kritéria jako pro klasickou textovou otázku. Využijete ji například při tvorbě sloganu, nebo při potřebě získat originální přístup k nějakému problému.

Příklad:

Příklad:

Textové otázky pokládejte pouze v případě, kdy je možný rozsah odpovědí příliš široký. Ptáte-li se například na přesný věk nebo na subjektivní názor respondenta, je vhodné ji použít. U textové otázky také hrozí celá řada problémů, tím hlavním je velká rozmanitost forem odpovědí. Proto se vždy snažte do otázky zakomponovat i poznámky, kterými navedete respondenty na správnou cestu, čímž vyloučíte jejich zmatení, snížíte míru opouštění dotazníku a hlavně si ulehčíte práci při zpracování odpovědí.

V příštím díle se zaměříme na specificky zaměřené otázky.

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník