Tímto úvodním článkem otevíráme další třídílný blok – na téma Jak vytvořit dotazník? Jedná se o pokračování našeho velkého seriálu o kvantitativním výzkumu. Budeme se zabývat problematikou správné tvorby dotazníku. Vysvětlíme si základy a principy a poradíme Vám jakým způsobem si snadno navrhnout a vytvořit vlastní dotazník.

Co je to dotazník?

Dotazník je metoda kvantitativního výzkumu pro sběr dat. Dotazníkem se rozumí formulář, který může být v papírové i elektronické podobě. Pomocí formuláře se zjišťují informace od respondentů, kteří jej vyplňují. Dotazník je velice jednoduchý nástroj pro průzkum trhu, hodnocení produktů, zjišťování spokojenosti a zkoumání mnoha jiných oblastí (nejčastější typy online dotazníků).

Příklady online dotazníku (po kliknutí na odkaz se Vám ukázka otevře v novém okně):

Základní metody sběru dat

 • Kvantitativní obsahová analýza (tisku, dokumentů).
 • Standardizované pozorování – pozorovatel zkoumá určitého respondenta při běžné nebo specializované činnosti a zapisuje důležitá data.
 • Standardizovaný rozhovor – tazatel vede s respondenty hloubkový rozhovor a zjišťuje potřebná data.
 • Sekundární analýza zjištěných dat – druhotná práce se zjištěnými daty. Především jsou k těmto účelům využívány statistické programy, kde probíhá porovnávání jednotlivých výsledků s jinými.

Dotazník je efektivním, jednoduchým a hlavně levným prostředkem k získání cenných informací přímo od požadovaných respondentů.

Než začnete tvořit dotazník, měli byste si nadefinovat výzkumné otázky, hypotézy a proměnné, které chcete dotazníkem pokrýt. Problematikou formulování výzkumného problému jsme se podrobněji zabývali ve 2. díle tohoto seriálu.

Kde a jak vytvořit dotazník?

Způsobů tvorby dotazníků existuje velké množství. Důležitým faktorem jsou především finanční prostředky a požadavky na rozsah a hloubku zpracování odpovědí. Nejčastěji rozlišujeme způsoby, které podrobněji probíráme v našem článku Online dotazníkové nástroje: proč je používat. Jedná se o:

 • Tvorbu dotazníku pro tištěnou formu v textovém editoru
 • Naprogramování online formuláře na zakázku
 • Online nástroje pro tvorbu dotazníků

Online nástroje pro tvorbu dotazníku jsou dnes nejvyužívanějším způsobem. Díky jejich specializaci se tvoření dotazníků stává hračkou a zvládne s nimi pracovat laik i profesionál. Je možné je využívat zadarmo nebo za poplatky.

 • Použití zdarma – mají jistá omezení. Free nástroje jsou většinou časově omezeny nebo mají omezené možnosti. Například vám umožní vytvořit jen omezený počet dotazníků, nebo evidovat a zpracovávat omezené množství odpovědí.
 • Placené systémy – jsou určeny pro intenzivní využití ať už studenty nebo profesionály. Tyto typy nástrojů nebývají nijak omezeny – časově, na počet responsí ani co se týče funkčnosti. Zároveň nabízejí nejvyšší míru zabezpečení a zálohování dat.

Každý online dotazníkový systém by měl umět dotazník nejen vytvořit, ale i distribuovat. Hlavním předpokladem dobrého nástroje je sběr odpovědí a automatické zpracování v tabulkách a grafech. Moderní funkcí, kterou oceníte, je např. možnost vložit dotazník na Facebook, na vlastní webové stránky, nebo do e-shopu.

Výhodou online dotazníkových nástrojů, jako je například Survio, je nízká pracnost při návrhu dotazníku, použití grafických šablon a také automatizované vyhodnocení. Vyzkoušejte Survio!

Doplňkové texty dotazníku

Než začneme, v následujících dílech, řešit tvorbu otázek, řekneme si něco o doplňkových textech dotazníku (úvodní, závěrečný – děkovací).

Na začátku a na konci každého dotazníku doporučujeme vytvořit kvalitní úvodní a závěrečný text. V úvodním textu dotazníku se vždy snažte popsat oblast, kterou chcete dotazníkem řešit, co vlastně po respondentovi budete chtít a nezapomeňte nastínit také dobu vyplnění. Respondent si udělá jasnou představu o tom co jej čeká. Je tak pravděpodobnější, že bude ochoten vyplnit celý dotazník.

schema-dotazniku

Závěrem vždy respondentům poděkujte a sdělte, k čemu a jak jejich odpovědi využijete. Mnoho dalších možností, jak závěrečnou část dotazníku využít najdete také v článku 9 tipů jak efektivně využít stránku s poděkováním vašeho dotazníku.

V příštím díle – Jak správně vytvořit dotazník 2 – Otázky v dotazníku – se podrobněji podíváme na typy otázek v dotazníku a určíme jejich specifikace.

V případě otázek, návrhů a připomínek (nejen k seriálu) nás neváhejte kontaktovat na Facebooku, Twitteru, G+ nebo mailem.

Slovníček pojmů:

 • Hypotéza – předpoklad výzkumu (dá se potvrdit nebo vyvrátit).
 • Proměnná – je měřenou vlastností, kterou můžeme vyjádřit konkrétní hodnotou.
 • Respondent – účastník výzkumu, který odpovídá na otázky.

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník