Je tu nový seriál, který Vám pomůže zorientovat se v typech a druzích otázek, které můžete použít ve svých dotaznících a napoví jak a kde tyto otázky používat.

Uzavřené otázky

Jedná se o nejvyužívanější typ otázek v dotaznících, v nichž respondent vybírá jednu nebo více předpřipravených odpovědí. Díky jejich jednoznačnosti a jednoduché konstrukci, je velmi snadné je automatizovaně, rychle a efektivně zpracovat, v každém typu výzkumu.

Uzavřené otázky se tedy hodí v oblastech, kde potřebujete popsat pevně daný rozsah odpovědí.

+ Výhody – Nevýhody
Snadnost a rychlost vyplnění Náročná formulace otázky a možností
Snadné zpracování a vyhodnocení odpovědí Není vhodná pro otázky s velkým množstvím odpovědí
Vtažení respondenta do problému otázky Nucené odpovědi respondentů (nemožnost vlastní volby respondenta)
Velká pravděpodobnost vyplnění  Mohou ovlivnit odpověď respondenta

Dichotomické a trichotomické otázky

Tyto otázky se hodí k rozlišení právě ze dvou nebo tří možností a jsou tak nejlehčími otázkami pro respondenty, i pro výzkumníky k vyhodnocení.

U trichotomické se obvykle přidává neutrální odpověď do dichotomické otázky. Tento typ otázky volíme, pokud cítíme, že by respondent mohl mít problém z určení jasné odpovědi.

Příklad dichotomické otázky:

Příklad trichotomické otázky:

Polytomické otázky

Jedná se o otázky, které nabízejí respondentům více jak tři odpovědi a mohou být vytvořeny jako výběrové nebo výčtové. V praxi se také často setkáme s využíváním anglických pojmů single choice a multiple choice. Aby to nebylo tak jednoduché můžete se setkat ještě s pojmy selektivní a alternativní otázky, což je opět totéž.

jedna odpověď více odpovědí
výběrové výčtové
selektivní alternativní
single choice multiple choice

U výběrové otázky respondent vybírá pouze jednu odpověď, za účelem získání jasné odpovědi. Výčtová otázka nabízí respondentovi možnost vybrat jednu nebo více odpovědí a je tak vhodná pro popis určité oblasti.

Příklad výběrové otázky:

Příklad výčtové otázky:

V dalším díle se zaměříme na velmi oblíbený typ otázky v mnoha dotaznících na celém světě – Likertovu škálu.

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník