Označovaná i jako matice je zvláštním druhem uzavřené otázky, která na každém řádku obsahuje buď vlastní otázky nebo body předotázky, pro které jsou ve sloupcích připraveny stejné odpovědi. Předotázkou rozumíme blíže nespecifikovanou otázku nad samotnou baterií otázek, která se vztahuje k jednotlivým bodům v ní.

Baterie je velmi variabilní a proto i vhodná pro zpřehlednění a zefektivnění celého dotazníku, kde je třeba popsat podobné oblasti zkoumání.

Výhody a nevýhody baterií (matic):

 

Matice umožňuje sjednotit více podobných otázek a uspořit hodně místa Příliš velká matice může působit nepřehledně a odradí respondenta
Matice je vnímána respondenty jako jedna otázka. V některých případech může být složité najít společnou škálu pro jednotlivé zařazené otázky.

Příklad výběrové baterie otázek

U této otázky respondent vybírá na každém řádku pouze jednu odpověď.

Příklad výčtové baterie otázek

Respondent může na každém řádku vybrat jednu nebo více odpovědí.

Příklad baterie s Likertovou škálou

Viz. Likertova škála a Výběrová baterie otázek.

Vizualizace výsledků baterie

Analýza baterie otázek není nikterak složitá. Na následujícím grafu vidíte příklad jak je možné zobrazit jednotlivé odpovědi. Odpovědi na celou baterii jsou seřazeny do jednoho grafu a dají se lehce srovnávat – každá skupina sloupců představuje jeden řádek z matice.

V příštím díle se zaměříme na polouzavřené/polootevřené otázky.

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník