1. På titelsidan med översikten över enkäter, välj den som du vill kopiera och klicka på symbolen „“. 2. Välj Duplicer.Tips: Ändra namnet på den kopierade enkäten. Tack vare det undviker du att ha flera projekt med samma namn vilket gör det svårt att hitta den rätta. Det räcker att göra små redigeringar, t.ex. Kundnöjdhetsundersökning - juni, kan bytas till Kundnöjdhetsundersökning - juli. I den kopierade enkätens redigerare går du till titelsidan och där kan du  justera namnet. 

002