Vítejte. Dnes si probereme oblast tvorby otázek, vysvětlíme si důležité zásady jejich řazení v dotazníku a také si několik příkladů jak otázky správně formulovat. Tímto dílem uzavřeme blok základů tvorby dotazníku. Po přečtení všech dosavadních dílů tohoto seriálu, byste měli být schopni zvládnout navrhnout a vytvořit vlastní jednoduchý dotazník.

Tipy jak na otázky dotazníku?

Pokud potřebujete vytvořit skvělý dotazník, měli byste se držet skutečnosti, že dotazník netvoříte pro sebe, ale pro respondenty. Pokud chcete, aby byla jeho návratnost co nejvyšší, je třeba jej přizpůsobit cílové skupině. Prvním krokem je správná formulace otázek.

Ptát se na přímé zážitky

Pokud se v dotazníku budete ptát na nějaký zážitek, se kterým nemá respondent zkušenost, těžko vám na otázku odpoví.  Pokud ano, odpověď nebude příliš užitečná. Další chybou bývají tzv. hypotetické otázky (co by, kdy by?). Tyto formulace otázek nejsou z pohledu kvality získaných výsledků vhodné.

Příklad:

 • Špatně:Jak by podle Vás mohl fungovat náš autoservis?
 • Dobře: Existuje něco, co se Vám na práci našeho autoservisu nelíbí?

Pokládat pouze jednu otázku

Pokud se v jedné otázce ptáte na dvě nebo více věcí, respondenta to může  zmást. Opět tak hrozí, že dostanete nekvalitní a nerelevantní odpovědi. Jestliže máte složitější téma na které potřebujete získat odpovědi – rozložte je do více jednotlivých otázek. Dotazník tak bude přehledný a snáze pochopitelný.

Příklad:

 • Špatně: V čem vidíte naše nedostatky a co považujete za naše přednosti?
 • Dobře:
  • Ot. č. 1 – V čem vidíte naše nedostatky?
  • Ot. č. 2 – Co je podle Vás naší předností?

Používat srozumitelné termíny a obecně známé pojmy

Srozumitelné termíny jsou velice důležitým faktorem pro získání kvalitních odpovědí. Pokud respondent nějakému termínu nerozumí, pravděpodobně neodpoví podle skutečnosti, ale odhaduje nebo si dokonce vymýšlí. Nepoužívejte proto zbytečně složité nebo cizí výrazy, které respondenti nemusejí znát.

Příklad:

 • Špatně: Myslíte, že má genotyp vliv na fenotyp?
 • Dobře: Myslíte si, že geny ovlivňují zevnějšek organismů?

Pokládat jednoduché otázky

Při tvorbě otázek dbejte na jednoduchost jejich formulací. Příliš složité nebo rozsáhlé odpovědi mohou respondenty zmást nebo odradit.

Příklad:

 • Špatně: Jaký máte pocit z prodělané procedury, kterou jste podstoupil/a v našem nově otevřeném relaxačně- masážním centru na ulici Relaxační v Praze, která Vám měla pomoci od bolesti a únavy?
 • Dobře: Jak se cítíte po absolvované proceduře masáže hlavy?

Ověřit zda každá otázka končí otazníkem?

Vždy si zkontrolujte, zda vaše otázky v dotazníku končí otazníkem. Ačkoli se jedná o malé interpunkční znaménko, má velký vliv na celý proces vyplňování dotazníku. Důvěryhodnosti dotazníku také nepřidají gramatické a faktografické chyby.

Jak seřadit otázky?

Správná struktura dotazníku vám pomůže ke zkvalitnění odpovědí respondentů a k lepší návratnosti dotazníku. Pokud špatně rozložíte otázky v dotazníku, respondenta to může úplně odradit a dotazník nevyplní.

Úvodní otázky

Úvodní otázky by měly být pro každého respondenta co nejvíce:

 • Příjemné
 • Zajímavé
 • Jednoduché

Otázky tohoto typu slouží k zajištění pozornosti respondentů a k pocitu lehké zvládnutelnosti celého dotazníku.

Citlivá témata

Otázky citlivějšího charakteru by se měly umisťovat velice opatrně a smysluplně. V žádném případě se neumisťují na začátek dotazníku. Nejlepším řešením je stupňovat úroveň citlivých otázek od nejméně citlivých po nejvíce citlivé. Respondent si tak vytvoří větší důvěru a s větší pravděpodobností vyplní celý dotazník.

Příklad:

 • Ot. č.1- Jaké je Vaše náboženské vyznání?
 • Ot. č.2- Podporujete finančně některou politickou stranu?

Pozn. Po těchto otázkách, které jsou umístěné na začátku dotazníku, jen málo respondentů vyplní celý formulář. Vždy citlivé otázky přiřazujte ke kontextově souvisejícím otázkám.

Závěrečné otázky

Osobní a demografická data respondentů jako je věk, pohlaví, bydliště aj. se zpravidla umisťují na konec dotazníku. Výjimečně se řadí pod otázky, které jsou spojeny s osobními daty.

Celková koncepce dotazníku

 • Doporučujeme střídání typů otázek: Pro zpříjemnění vyplňování dotazníku se snažte střídat typy otázek. Dotazník tak bude pestřejší a lépe vyplnitelný.
 • Řaďte podobné otázky k sobě: Vždy řaďte tématicky podobné otázky co nejblíže k sobě. Respondent tak bude více v obrazu a bude se v dotazníku lépe orientovat. Velkou chybou je nahodilé umísťování otázek z podobných oblastí.

V dalším díle si představíme online dotazník a poukážeme na jeho výhody a nevýhody.

Předchozí díly: V případě otázek, návrhů a připomínek (nejen k seriálu) nás neváhejte kontaktovat na Facebooku, Twitteru, G+ nebo mailem.

Slovníček pojmů

 • Respondent – účastník výzkumu, který odpovídá na otázky
 • Návratnost dotazníku – míra vyplněných a odevzdaných dotazníků

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník