Je vhodné použít pokud si nejste jisti, jednoznačností a rozsahem odpovědí v uzavřených otázkách. Díky kombinaci otevřeného a uzavřeného typu otázek, není respondent nijak omezován a tak je způsob odpovědi zcela na něm.

Polouzavřené otázky se rozdělují na:

  • Výběrové otázky
  • Výčtové otázky

Výhody a nevýhody polouzavřené / polootevřené otázky:

Přehlednost a snadnost vyplnění Do výsledných grafů nelze automaticky zpracovat textové odpovědi.
Možnost textové odpovědi pro přesné výsledky Příliš mnoho možností pro odpověď dělá otázku nepřehlednou

1. Výběrová otázka s textovou odpovědí

Tato polouzavřená otázka nazývaná i jako výběr z možností s textovou odpovědí je velmi oblíbená, jak mezi respondenty, tak i mezi výzkumníky, kteří dotazník tvoří. Nabízí možnost jednoznačné odpovědi zatržením předem připravené odpovědi, nebo dává možnost respondentovi vložit vlastní, kreativní odpověď.

 

Příklad:

 

2. Výčtová otázka s textovou odpovědí

Tento druh otázky je obdobou předchozího typu, avšak s rozdílem, díky kterému respondent může vybrat více odpovědí a vepsat i svou vlastní odpověď. Tato otázka se velice hodí k popisování určitých vlastností, nebo zpětnému hodnocení služeb nebo produktů.

 

Příklad:

Polouzavřená otázka - single choice

 

Vizualizace výsledků polouzavřené otázky

Následující graf obsahuje absolutní i procentuální vyjádření poměrů všech odpovědí. Textové odpovědi je velmi těžké vyhodnotit automaticky (alogritmem). Doporučujeme Vám ruční zpracování těchto textových vstupů.

Polouzavřená otázka - multiple choice

V příštím díle se zaměříme na otevřené otázky a popíšeme si jejich jednotlivé typy.

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník