V minulém díle jsme se zaměřili na uzavřené typy otázek (dichotomické, trichotomické a polytomické). Nyní Vám představíme celosvětově oblíbený typ uzavřené otázky – Likertovu škálu.

Likertova škála

Jedná se o speciální polytomickou otázku, která obvykle zkoumá nějaký postoj, spokojenost nebo zkušenost respondenta s určitým předmětem zkoumání. Tvoří se podobně jako uzavřená otázka s výběrem z možností, avšak odpovědi jsou pevně dané a většinou jich bývá pět.

Likertova škála může mít více podob. Jejich podoba závisí především na účelu použití otázky.

Textové vyjádření

Klasická textem vyjádřená otázka popisující spokojenost respondenta.

Příklad likertovy škály - slovní vyjádření

Procentuální vyjádření

Procenty vyjádřená otázka, velmi oblíbená.

Příklad likertovy škály - procentuální vyjádření

Hodnotové vyjádření

Čísly vyjádřená Likertova škála.

Příklad likertovy škály - hodnotové vyjádření

Grafické znázornění

Jako odpověď (vyjádření hodnotové škály) slouží například hvězdičky, které můžete nastavit podle svých potřeb. V Surviu máte na výběr rozmezí od tří do deseti hvězdiček. Ideální počet v Likertově škále je pět symbolů (hodnot).

Příklad likertovy škály - grafické vyjádření

V příštím díle se zaměříme na další typ uzavřené otázky – baterie otázek.

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník