Pokud již máte nějaké kampaně v běhu nebo ukončené, podívejte se do nich a vytáhněte pro sebe cenná data. Můžete tak zlepšit budoucí rozesílky a získat více odpovědí při dalších měřeních.


1. Klikněte v aplikaci Sběr odpovědí na odkaz E-mailové pozvánky.2. Uvidíte seznam všech realizovaných kampaní. Na úrovni každé kampaně lze sledovat datum odeslání (nebo zda teprve čeká), jestli měla upomínku a na kolik kontaktů (emailových adres).


Po kliknutí na ikonku grafu se zobrazí statistika s typickými mailingovými metrikami, které zná každý marketér (delivery rate, open rate, click rate, submission rate).3. Po rozkliknutí detailu pozvánky (symbol „→“) se dostanete na podrobný seznam všech obeslaných respondentů. U nich vidíte stav, zda byla pozvánka doručena / nedoručena, vyplněna / nevyplněna apod.Tip: Např. na všechny emailové adresy, které vám vyplnily dotazník zašlete osobní poděkování, slevové vouchery apod. Ty zákazníky, kteří nevyplnili, můžete zkusit kontaktovat například telefonicky a ještě jednou je poprosit o účast na vašem průzkumu.


Tip: V případě, že chcete pozvat více než 5000 kontaktů, doporučujeme rozdělit rozesílkovou kampaň na několik částí. V prvním kole odeslat první verzi např. na 100 lidí. Ve druhém kole provést změny v předmětu rozesílky (lepší text může vést k vyššímu open rate) a poslat na dalších 100. Takovým A/B testováním vytvoříte perfektní kampaň, kterou pak ve finále pošlete na tisíce kontaktů.

040