Kyselytutkimukset kouluille ja opiskelijoille

Kyselytutkimukset kouluille ja opiskelijoille

Aiotko toteuttaa kyselytutkimuksen seminaarityötä, kandidaatintutkielmaa tai gradua varten? Aloita tästä!

Luo oma kyselytutkimuksesi

Muut kyselytutkimustyypit

Koulukyselyt

Oletko valinnut kandidaatintutkielmasi tai gradusi aiheen sosiologian tai markkinoinnin alalta? Vai haluatko rikastaa seminaarityötäsi pienellä kyselyllä aiheeseesi liittyen?

Verkkokyselyn avulla keräät tarvitsemasi tiedot nopeasti ja helposti. Valmistele vain kysymykset sekä vastausvaihtoehdot ja saat parilla klikkauksella luotua toimivan ja tyylikkään kyselylomakkeen. Pyynnön osallistua kyselyyn voit joko lähettää määrittelemiisi sähköpostiosoitteisiin tai jakaa sosiaalisessa mediassa.

Keräämäsi tiedot saat käyttöösi välittömästi vastaajan lähetettyä täyttämänsä lomakkeen. Voit työstää tietoja verkossa suoraan tilisi kautta tai ladata ne XLS tai CSV -muodossa tilasto-ohjelmistojen analysoitavaksi. Virheelliset, vajaat tai täysin tyhjät kyselylomakkeet on helppo jättää lopullisen analyysin ulkopuolelle.

Mihin tulee kiinnittää huomiota kyselytutkimuksen suunnittelussa?

Suunnitteluprosessin aikana on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Mikä on kyselytutkimuksesi tarkoitus?
 • Miten voit hyödyntää keräämääsi tietoa?
 • Mikä on kohderyhmäsi?
 • Mihin mennessä tarvitset tiedot?
 • Millainen budjetti sinulla on käytettävissäsi?
 • Kuinka yksityiskohtaisen arvioinnin tarvitset?
Kyselytutkimukset kouluille ja opiskelijoille

Kohderyhmä

Jotta kerätyllä aineistolla todella olisi jotain arvoa, on tärkeää kiinnittää huomiota kyselytutkimuksen suunnitteluun, kysymysten muotoiluun sekä kohderyhmän määrittelyyn ja sen jäsenten tyypillisiin piirteisiin. Ketä pyydät vastaamaan kyselyysi? Aiotko toteuttaa koko perusjoukkosi kattavan tutkimuksen eli esittää kysymykset jokaiselle kohderyhmäsi jäsenelle? Vai poimitko heidän joukostaan edustavan otoksen valitsemalla vastaajiksi vain osan heistä?

Tyhjentävä tutkimus: Tällaisen tutkimuksen toteuttaminen on kallista ja aikaa vievää, sillä se tarkoittaa jokaisen kohderyhmän jäsenen mukaan ottamista. Mitä isompi kohderyhmäsi on, sitä suuremmat ovat kustannukset.

Ei-tyhjentävä tutkimus: Esität kysymykset vain osalle kohderyhmäsi jäsenistä, eli valitset otoksen. Tutkimuksen tulokset pätevät ainoastaan tähän vastaajajoukkoon. Mikäli haluat yleistää tulokset koskemaan koko perusjoukkoa, täytyy otantamenetelmän olla asianmukainen ja yleistys tehdä tilastollisia menetelmiä käyttäen (tilastollinen hypoteesi jne.).

Kyselytutkimukset kouluille ja opiskelijoille

Miten luoda opiskelijakysely helposti?

Se on helppoa. Rekisteröidy käyttäjäksi, valitse valmis kyselypohja tai suunnittele omasi, esimerkiksi:

Kerää aineistoa kandidaatintutkielmaasi / graduasi varten muutamassa tunnissa!

Luo oma kyselytutkimuksesi

Olemme auttaneet tuhansia yrityksiä päätöksenteossa

Survion avulla opiskelijapalautteen kerääminen on helppoa! Nykyaikainen ulkoasu sekä helppokäyttöisyys motivoivat opiskelijoita vastaamaan ja vastaukset saa kätevästi talteen myöhempää käyttöä varten. Kyselyn luominen on nopeaa ja mukavaa eikä vaadi perehtymistä käyttöohjeisiin.

Elli Kulmala

Elli Kulmala Suomen kielen ja kulttuurin opettaja (Masarykin yliopisto)

Aloita kyselytutkimukset nyt!

 • Luo kyselytutkimus Intuitiivinen kyselylomakkeen editori, 100+ kyselypohjat käyttövalmiina
 • Kerää vastauksia Mobiililaitteille, vastausten kerääminen eri kanavien kautta, identiteetin seuranta
 • Analysoi tuloksia Nopea ja selkeä analyysi, raportit yhdellä klikkauksella
 • Siirry Survio PRO:hon Käyttäjien hallinta, omat raportointinäkymät, integraatiot, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013