Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Spørreskjema i forbindelse med arrangementsplanlegging

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å legge til rette for et vellykket arrangement.

1 Kommer du til å delta i "navnet på arrangementet"?
Obligatorisk svar

2 Hvis svaret på det forrige spørsmålet er "nei", hva er grunnen til at du ikke deltar i "navnet på arrangementet"?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

3 Hvordan fikk du vite om "navnet på arrangementet"?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

4 Hvordan vil du beskrive registreringsprosessen?
Obligatorisk svar

5 Hvem kommer til å betale inngangspengene?
Obligatorisk svar

6 Hvilke emner vil du at foredragsholderne/debattantene skal ta for seg?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

7 Hvilke spørsmål og emner mener du bør tas opp til diskusjon i påfølgende debatt?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

8 Hvordan foretrekker du å motta informasjon om "navnet på arrangementet"?
Obligatorisk svar