Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Povedomie o značke

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Napíšte prosím, ktorá firma vás napadne ako prvá, keď sa povie "odvetvie-vášho-trhu-alebo-predmet-činnosti":
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

2 Ako dobre poznáte "názov-firmy"?
Povinná odpoveď

3 Kde ste videli reklamu "názov-firmy"?
Povinná odpoveď

4 Ktorá z nasledujúcich vlastností sa vám spája s "názov-spoločnosti"?
Povinná odpoveď

5 Ako by ste ohodnotili kvalitu produktov "názov-firmy"?
Povinná odpoveď

0/5