Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie predmetu (kurzu)

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 V ktorom ste ročníku?
Povinná odpoveď

2 Ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje dôvod, prečo ste si vybrali tento "predmet"?
Povinná odpoveď

3 Bola náročnosť predmetu v súlade s vašimi očakávaniami?
Povinná odpoveď

4 Zapísali by ste si iný predmet vedený rovnakým profesorom?
Povinná odpoveď

5 Odporučili by ste tento predmet ostatným študentom?
Povinná odpoveď

6 V prípade, že nie, prečo?

Ostáva 1500 znakov

7 Ako by bolo možné kurz vylepšit?

Ostáva 1500 znakov