Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie firemnej akcie

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Ako by ste celkovo ohodnotili uskutočnenú akciu?
Povinná odpoveď

2 Prosím ohodnoťte nasledujúce aspekty akcie:
Povinná odpoveď

Vynikajúce
Dobré
Priemerné
Nie moc dobré
Zlé
Parkovanie a značenie
Pozvánky a zoznam hostí
Výber zariadenia
Naplánovanie a čas
Zábava
Jedlo a nápoje

3 S akou pravdepodobnosťou sa zúčastníte ďalších podobných udalostí?
Povinná odpoveď

4 Čo sa vám na akcii najviac (najmenej) páčilo?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

5 Máte nejaké návrhy, ktoré by mohli vylepšiť poriadanie budúcich akcií?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov