Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie použiteľnosti webových stránok

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Odkiaľ ste sa na naše webové stránky dostal/a?
Povinná odpoveď

Máte pocit, že sú naše webové stránky prehľadné?
Povinná odpoveď

Je vám z obsahu jasné, čo webové stránky prezentujú?
Povinná odpoveď

Našli ste v obsahu webových stránok požadované informácie?
Povinná odpoveď

Je pre vás orientácia v navigácii a prehliadaní obsahu intuitívna?
Povinná odpoveď

Páči sa vám grafická podoba našich webových stránok?
Povinná odpoveď

Vyhovuje vám veľkosť a štýl písma obsahu webových stránok?
Povinná odpoveď

Pôsobia na vás webové stránky dôveryhodne?
Povinná odpoveď

Vyvolali vo vás webové stránky nejakú emóciu?
Povinná odpoveď

Ste:
Povinná odpoveď

Existuje niečo, čo by ste nám odporučili zmeniť, doplniť alebo odstrániť?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov