Hodnotenie softwaru

Hodnotenie softwaru

Obľúbenosť: 111 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Hodnotenie softwaru

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Aká náročná bola inštalácia nášho softwaru?

 • Veľmi jednoduchá
 • Skôr jednoduchá
 • Priemerne zložitá
 • Skôr zložitá
 • Veľmi zložitá

2. Aký rýchly bol inštalačný proces nášho softwaru?

 • Rýchly
 • Priemerný
 • Pomalý

3. Je rozhranie nášho softwaru užívateľsky prívetivé?

 • Áno, veľmi
 • Skôr áno
 • Priemerne
 • Skôr nie
 • Nie, vôbec

4. Nakoľko užitočná je dokumentácia priložená k nášmu softwaru?

 • Veľmi užitočná
 • Skôr užitočná
 • Priemerne užitočná
 • Skôr neužitočná
 • Absolútne neužitočná

5. Nakoľko užitočná je zákaznícka podpora nášho softwaru?

 • Veľmi užitočná
 • Skôr užitočná
 • Priemerne užitočná
 • Skôr neužitočná
 • Absolútne neužitočná

6. Ako často náš software "zamrzne" alebo "spadne"?

 • Veľmi často
 • Pomerne často
 • Občas
 • Skoro vôbec
 • Nikdy

7. Ako ste celkovo spokojný s výkonom nášho softwaru?

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Priemerne spokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

8. Odporučili by ste náš software ostatným?

 • Určite áno
 • Pravdepodobne áno
 • Neviem
 • Pravdepodobne nie
 • Určite nie

9. Ako by sme mohli vylepšiť náš software?

500

Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?