Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Feed-back dotyczący wspierania charytatywności

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Kiedy Pan/Pani wsparł/a "nazwa zrzeszenia" po raz pierwszy?
Wymagana odpowiedź

Pokuste se přibližně odhadnout.

2 Jak często Pan/Pani wspiera "nazwa towarzystwa"?
Wymagana odpowiedź

3 Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z wykorzystania wybranych środków, które Pan/Pani funduje?
Wymagana odpowiedź

4 Niech Pan/Pani wyrazi stopień zadowolenia z informacji dotyczących danego wkładu sponsoryjnego:
Wymagana odpowiedź

5 Czy Pan/Pani może z pewnością twierdzić, że wie, dokąd Pana/Pani wkłady sponsoryjne są skierowane?
Wymagana odpowiedź

6 Czy "nazwa zrzeszenia" podała Panu/Pani wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji o udzieleniu wkładu sponsoryjnego?
Wymagana odpowiedź

7 Niech Pan/Pani wyrazi stopień pewności, z którą Pan/Pani może twierdzić, że wkłady Pana/Pani będą wykorzystane do celu, do którego były skierowane.
Wymagana odpowiedź

0/5

8 Czy pytania dotyczące fundacji zostały Panu/Pani wytłumaczone dostatecznie?
Wymagana odpowiedź

9 Niech Pan/Pani wyrazi stopień zadowolenia z benefitów, które jako dawca Pan/Pani otrzymuje:
Wymagana odpowiedź

10 Niech Pan/Pani wyrazi stopień zadowolenia ze sposobu, jakim "zrzeszenie" żąda o wsparcie finansowe?
Wymagana odpowiedź

0/5

11 Niech Pan/Pani wyrazi stopień zadowolenia z istniejącego związku pomiędzy "naszym zrzeszeniem" i Panem/Panią, dawcą ?
Wymagana odpowiedź

0/5

12 Proszę wpisać jakiekolwiek propozycje, które mogłyby udoskonalić funkcjonowanie naszych usług:

Pozostało 1500 znaków