Feed-back dotyczący wspierania charytatywności

Feed-back dotyczący wspierania charytatywności

Popularność: 101 ×

Jakie grupy, jak często i dlaczego wspiera działalność Twojej organizacji charytatywnej? Skorzystaj z naszego przykładowej ankiety i zapewnij sobie przychylność darczyńców.

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

  • organizacje charytatywne,
  • organizacje pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia charytatywne.

Dzięki informacji zwrotnej otrzymanej za pomocą kwestionariusza ankiety na temat otrzymasz rzetelne odpowiedzi, z których będziesz mógł określić swoją bazę darczyńców, ale także ocenisz, jak dobrze poszczególni darczyńcy postrzegają całą organizację. Czy identyfikują się z Twoimi wartościami i wpływem udzielanej pomocy, którą wspierają? Czy umieją docenić korzyści, jakie oferujesz im za to zobowiązanie? Komunikuj się z darczyńcami i przeprowadzaj regularne ankiety, aby upewnić się, że nie tracisz ich zaufania.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Wzór ankiety na temat przekazywania darowizn na cele charytatywne

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. Kiedy Pan/Pani wsparł/a "nazwa zrzeszenia" po raz pierwszy?

Spróbuj oszacować w przybliżeniu.

2. Jak często Pan/Pani wspiera "nazwa towarzystwa"?

  • Raz w roku
  • Raz w miesiącu
  • Raz w tygodniu
  • Czasami
  • Nigdy

3. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z wykorzystania wybranych środków, które Pan/Pani funduje?

4. Niech Pan/Pani wyrazi stopień zadowolenia z informacji dotyczących danego wkładu sponsoryjnego:

5. Czy Pan/Pani może z pewnością twierdzić, że wie, dokąd Pana/Pani wkłady sponsoryjne są skierowane?

6. Czy "nazwa zrzeszenia" podała Panu/Pani wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji o udzieleniu wkładu sponsoryjnego?

7. Niech Pan/Pani wyrazi stopień pewności, z którą Pan/Pani może twierdzić, że wkłady Pana/Pani będą wykorzystane do celu, do którego były skierowane.

8. Czy pytania dotyczące fundacji zostały Panu/Pani wytłumaczone dostatecznie?

9. Niech Pan/Pani wyrazi stopień zadowolenia z benefitów, które jako dawca Pan/Pani otrzymuje:

10. Niech Pan/Pani wyrazi stopień zadowolenia ze sposobu, jakim "zrzeszenie" żąda o wsparcie finansowe?

11. Niech Pan/Pani wyrazi stopień zadowolenia z istniejącego związku pomiędzy "naszym zrzeszeniem" i Panem/Panią, dawcą?

12. Proszę wpisać jakiekolwiek propozycje, które mogłyby udoskonalić funkcjonowanie naszych usług:

500

Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?