Začnite zbierať cenné odpovede ešte dnes.

Vytvoriť tento dotazník

Hodnotenie webových stránok

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1 Aká náročná je orientácia na našich webových stránkach?
Povinná odpoveď

2 Aké ťažké je nájsť na našich webových stránkach informáciu, ktorú hľadáte?
Povinná odpoveď

3 Do akej miery sú informácie na našich webových stránkach zrozumiteľné?
Povinná odpoveď

4 Ako hodnotíte vzhľad našich webových stránok?
Povinná odpoveď

5 Ako hodnotíte aktuálnosť obsahu našich webových stránok?
Povinná odpoveď

6 Aké zložité je sťahovanie súborov z našich webových stránok?
Povinná odpoveď

7 Aké zložité bolo vykonanie online objednávky na našich webových stránkach?
Povinná odpoveď

8 Nakoľko dôverujete online procesu objednávok na našich webových stránkach?
Povinná odpoveď

9 Ako ste celkovo spokojní s našimi webovými stránkami?
Povinná odpoveď

10 Odporučili by ste naše webové stránky ostatným?
Povinná odpoveď