Hodnotenie webových stránok

Hodnotenie webových stránok

Obľúbenosť: 280 ×

Šablónu dotazníka možno upraviť. Vytvorte si vlastné otázky, zmeňte odpovede, zmažte otázky, apod. Survio vám spracuje odpovede do prehľadných tabuliek a grafov.

Hodnotenie webových stránok

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

1. Aká náročná je orientácia na našich webových stránkach?

 • Veľmi jednoduchá
 • Skôr jednoduchá
 • Priemerná
 • Skôr zložitá
 • Veľmi zložitá

2. Aké ťažké je nájsť na našich webových stránkach informáciu, ktorú hľadáte?

 • Veľmi jednoduché
 • Skôr jednoduché
 • Priemerne náročné
 • Skôr zložité
 • Veľmi zložité

3. Do akej miery sú informácie na našich webových stránkach zrozumiteľné?

 • Úplne zrozumiteľné
 • Zrozumiteľné
 • Skôr zrozumiteľné
 • Skôr nezrozumiteľné
 • Nezrozumiteľné

4. Ako hodnotíte vzhľad našich webových stránok?

 • Veľmi dobrý
 • Priemerný
 • Podpriemerný
 • Vôbec sa mi nepáči

5. Ako hodnotíte aktuálnosť obsahu našich webových stránok?

 • Aktuálny
 • Skôr aktuálny
 • Nie príliš aktuálny
 • Obsah nie je aktuálny vôbec

6. Aké zložité je sťahovanie súborov z našich webových stránok?

 • Veľmi jednoduché
 • Skôr jednoduché
 • Priemerne zložité
 • Skôr zložité
 • Veľmi zložité

7. Aké zložité bolo vykonanie online objednávky na našich webových stránkach?

 • Veľmi jednoduché
 • Skôr jednoduché
 • Priemerne zložité
 • Skôr zložité
 • Veľmi zložité

8. Nakoľko dôverujete online procesu objednávok na našich webových stránkach?

 • Absolútne
 • Veľmi
 • Priemerne
 • Nepovažujem ho za príliš dôveryhodný
 • Nedôverujem mu vôbec

9. Ako ste celkovo spokojní s našimi webovými stránkami?

 • Veľmi spokojný/á
 • Spokojný/á
 • Priemerne spokojný/á
 • Nespokojný/á
 • Veľmi nespokojný/á

10. Odporučili by ste naše webové stránky ostatným?

 • Určite áno
 • Pravdepodobne áno
 • Neviem
 • Pravdepodobne nie
 • Určite nie
Všetky šablóny

Vstúpiť do Survia

Pokračovať

Zabudli ste heslo?