Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Satysfakcja ze świadczeń dodatkowych (benefitów)

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Otrzymał Pan/Pani wystarczające informacje o wszystkich zaletach naszej firmy?
Wymagana odpowiedź

2 Były Panu/Pani wystarczająco wytłumaczone wszystkie świadczenia pracownicze?
Wymagana odpowiedź

3 Jest Pan/Pani zdowolony/a z benefitów, które przyznaje firma wszystkim pracownikom?
Wymagana odpowiedź

4 Proszę ocenić poziom Pana/Pani zadowolenia z:
Wymagana odpowiedź

Bardzo zadowolony/a
Zadowolony/a
Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
Niezadowolony/a
Bardzo niezadowolony/a
Lekarz firmowy
Ubezpieczenie życiowe
Korzystne zakupy dla pracowników
Urlop
Rozwój osobisty
Kształcenie się

5 Jeżeli ma Pan/Pani jakieś propozycje co do zmian w obecnym systemie benefitów, to je proszę opisać:

Pozostało 1500 znaków

6 Proszę ocenić Pana/Pani poziom zadowolenia z odgłosów na pytania, dotyczące świadczeń pracowniczych:
Wymagana odpowiedź

W razie tego, jeżeli Pan/pani nie miała żadnych pytań, proszę wybrać możliwość "nie wiem"

Zadowolony/a
Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
Niezadowolony/a, niezadowolony/a
Nie wiem
Sumienność i dokładność odpowiedzi
Szybkość odpowiedzi
Ochota nasłuchiwania

7 Proszę opisać w jaki sposób można poprawić system świadczeń pracowniczych:

Pozostało 1500 znaków