Kwestionariusz oceny samego siebie

Kwestionariusz oceny samego siebie

Popularność: 884 ×

Poznaj lepiej swoich pracowników. Przygotowana przez Survio przykładowa ankieta pomoże Ci zrozumieć, w jakim kierunku pragną oni rozwijać się zawodowo. Wspomóż ich w osiągnięciu lepszych wyników i realizowaniu ambicji.

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • kierownictwa przedsiębiorstw,
 • pracownicy działu kadr,
 • menedżerowie.

Skorzystaj z tego szablonu ankiety i daj swoim pracownikom sposobność do wyrażenia opinii na temat własnej wydajności. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób rozumieją swoją rolę w firmie i sens wykonywanej pracy. Spraw, że zastanowią się nad swoimi silnymi i słabymi stronami i skorzystaj z pozyskanych informacji planując firmowe szkolenia.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Wzór ankiety do samooceny

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. Jak długo Pan/i u nas pracuje?

 • Mniej niż 3 miesiące
 • 3-12 miesięcy
 • 1-3 lata
 • 3-5 lat
 • Więcej niż 5 lat

2. Która z poniższych możliwości najlepiej opisuje pozycję Pana/i w firmie?

 • Urzędnik
 • Technik
 • Menedżer
 • Księgowy
 • Menedżer projektu

3. Jak bardzo jest Pan/i zadowolony/a ze swoją pozycją w firmie?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Neutralnie
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

4. Która z poniższych możliwości najlepiej opisuje wydział, w którym Pan/i pracuje?

 • Finansowanie/księgowość
 • Marketing
 • Handel
 • Zasoby ludzkie
 • Eksploatacja
 • Obsługa klienta

5. Niech Pan/i weźmie pod uwagę swe cele / plany, która teza najlepiej opisuje działanie Pana/i?

 • Pokonanie celów / planów
 • Cele / plany spełnione
 • Częsciowe spełnienie celów / planów
 • Cele / plany niespełnione

6. Niech Pan/i oceni się w poniższych kategoriach:

 • Doskonała
 • Dobra
 • Neutralna
 • Zadowalająca
 • Zła

Całkowity stopień samodzielności

 • Doskonała
 • Dobra
 • Neutralna
 • Zadowalająca
 • Zła

Całkowita jakość pracy

 • Doskonała
 • Dobra
 • Neutralna
 • Zadowalająca
 • Zła

Całkowity stopień produktywności

 • Doskonała
 • Dobra
 • Neutralna
 • Zadowalająca
 • Zła

7. Co aktualnie Panu/i pomaga w produktywności oraz umożliwia Panu/i pracować lepiej?

500

8. Co Panu/i pomogłoby osiągnąć lepszą produktywność?

500

Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?