Zacznij zbierać cenne odpowiedzi dziś.

Stwórz ankietę

Kwestionariusz oceny samego siebie

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1 Jak długo Pan/i u nas pracuje?
Wymagana odpowiedź

2 Która z poniższych możliwości najlepiej opisuje pozycję Pana/i w firmie?
Wymagana odpowiedź

3 Jak bardzo jest Pan/i zadowolony/a ze swoją pozycją w firmie?
Wymagana odpowiedź

4 Która z poniższych możliwości najlepiej opisuje wydział, w którym Pan/i pracuje?
Wymagana odpowiedź

5 Niech Pan/i weźmie pod uwagę swe cele / plany, która teza najlepiej opisuje działanie Pana/i?
Wymagana odpowiedź

6 Niech Pan/i oceni się w poniższych kategoriach:
Wymagana odpowiedź

Doskonała
Dobra
Neutralna
Zadowalająca
Zła
Całkowity stopień samodzielności
Całkowita jakość pracy
Całkowity stopień produktywności

7 Co aktualnie Panu/i pomaga w produktywności oraz umożliwia Panu/i pracować lepiej?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

8 Co Panu/i pomogłoby osiągnąć lepszą produktywność?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków