Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

Pasienttilfredshet

Kjære pasient,

Vennligst fyll ut spørreskjema slik at vi kan bidra til å forbedre trivsel blant våre pasienter.

1 Hva er ditt kjønn?
Obligatorisk svar

2 Hvilken aldersgruppe tilhører du?
Obligatorisk svar

3 Hvilken etnisk bakgrunn har du?
Obligatorisk svar

4 Kan du vennligst vurdere ventetiden ved følgende?
Obligatorisk svar

Lynraskt!
Good
Fair
Poor
Venterommet
Legeundersøkelse
Resultatene av legeundersøkelsen

5 Vennligst vurder følgende:
Obligatorisk svar

Utmerket!
Bra
Hverken/eller
Skjerp dere!
Hvor lett er det å bestille en time
Åpningstider
Klinikkens beliggenhet
Tilgjengelighet på telefon

6 Hvem behandlet deg?
Obligatorisk svar

7 Kan du vurdere din pasientopplevelse?
Obligatorisk svar

Helt enig
Enig
Hverken/Eller
Uenig
Legen brukte tilstrekkelig tid på meg
Jeg fikk svar på mine spørsmål
Jeg fikk bedre innsikt i min helsetilstand
Legen og/eller sykepleierne/assistentene var vennlige og omsorgsfulle

8 Hvordan vurderer du klinikken og utstyret?
Obligatorisk svar

Helt enig
Enig
Hverken/eller
Uenig
Alt er rent og pent
God skilting og informasjon gjør at man finner fram
Klinikken er moderne og komfortabelt innrettet

9 Hvordan vurderer du kostnadene?
Obligatorisk svar

10 Vil du anbefale oss til dine venner eller familiemedlemmer?
Obligatorisk svar

11 Er det noe ved klinikken du liker særlig godt?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår

12 Er det noe du mener vi bør forbedre? Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor.
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår