360-graders evaluering

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å evaluere forholdene på arbeidsplassen.

1. Hva slags stilling har du?

 • Manager
 • Teamleder
 • Medarbeider
 • Mellomledere
 • Administrasjonsansatt
 • Vikar

2. Hva slags arbeidsrelasjon til har du til "NAVN"? Du er vedkommendes:

 • Overordnet
 • Medarbeider/kollega
 • Underordnet

3. Hvor ofte er du i kontakt med "NAVN"?

 • Hver dag
 • Opp til 2, 3 ganger i uken
 • Et par ganger i måneden
 • Meget sjelden
 • Aldri

4. Hvordan vurderer du vedkommendes prestasjon?

 • Utmerket
 • Bra
 • Gjennomsnittet
 • Litt under gjennomsnittet
 • Dårlig

5. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende endrer arbeidsprosesser for å prestere bedre og leve opp til kundenes forventninger.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende forsøker å overstige kundenes forventninger

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende prøver å utarbeide nye, kreative løsninger

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende overholder frister.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende utfører sitt arbeid feilfritt

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

6. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende kjenner godt til firmaets mål, visjon og verdier.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende forstår firmaets posisjon og skjønner godt bransjen.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende skjønner hvordan våre daglige arbeidsoppgaver bidrar til firmaets suksess.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende utviser forsiktighet med tanke på budsjett og pengebruk.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende setter klare mål som er samtidig realistiske og utfordrende.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

7. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende gjør sitt arbeid og oppnår utmerkede resultater.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende forebygger problemer før de utvikler seg til en krisesituasjon.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende er ansvarsbevisst

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende er i stand til å kartlegge faktorene som påvirket resultatene.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende treffer korrigerende tiltak når resultatene ikke er tilfredsstillende.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

8. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende tar på seg ansvar og legger ikke skylden på andre.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende opptrer profesjonelt også under press.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende lar ikke stresset gå utover sin opptreden.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Motiverer teammedlemmene til å samarbeide og hjelpe hverandre.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende går foran med et godt eksempel.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

9. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendiguenig

Vedkommende gir tilbakemeldinger uten å være nedlatende eller krenkende.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendiguenig

Vedkommende tar opp problemer på en saklig måte uten bruk av personlig angrep.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendiguenig

Vedkommende rådspør andre før viktige avgjørelser.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendiguenig

Vedkommende oppfordrer til kritisk tenking og ønske kritiske røster velkomne.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendiguenig

Vedkommende lytter oppmerksomt til andre uten å avbryte.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendiguenig

10. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Litt uenig

Vedkommende søker aktivt muligheter til forbedring

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Litt uenig

Vedkommende er ikke redd for å omfavne nye ideer

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Litt uenig

Vedkommende utfordrer etablerte prosedyrer til fordel for nyskapende løsninger.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Litt uenig

Vedkommende er på utkikk etter nye teknologier.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Litt uenig

Vedkommende lytter til andres innspill og aksepterer deres ideer.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Litt uenig

11. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende er i stand til å prioritere viktigste oppgaver

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Forbedrer effektiviteten i arbeidet og får ned kostnadene

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende forbedre effektiviteten og redusere tidssvinn.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende kaster ikke bort sin tid

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende arbeider presist og viser sans for detaljer.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

12. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende gjør ingen bindende avtaler uten at ressurser er på plass.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende har myndighet til å ta viktige avgjørelser uten å måtte søke om godkjenning fra sine overordnede for ofte.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende tar ikke forhastede beslutninger

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende venter ikke unødvendig lenge med ta avgjørelser.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende lytter til råd fra sine medarbeidere.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

13. Er det noe du liker særlig godt ved ditt samarbeid med "NAVN"?

500

Bruk mal - det er gratis

360-graders evaluering

Popularitet 120 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

Bruk mal - det er gratis

Survio er et verktøy alle kan bruke.

Undersøkelsesmaler lar deg komme i gang på noen få minutter og samle inn svar uten tidkrevende ekstraarbeid.

Hva sier folk om oss

En markedsføringssjef, HR-spesialist og salgssjef forteller om deres erfaringer med Survio.

Det er lett å lage en undersøkelse, og det er lett å besvare undersøkelser laget med Survio. Å lage en undersøkelse skreddersydd til selskapet ditt gjøres på 1-2-3.

Mette M. Markedsføringssjef

Det tar meg kun noen få minutter å lage undersøkelser med Survio. Jeg er spesielt fornøyd med alle mulighetene som finnes for å samle inn data, analysering av resultater og eksport av resultatene. Dette er viktig for meg som jobber i HR.

Jørn S. HR-spesialist

Jeg anbefaler Survio på det varmeste. Jeg synes det er brukervennlig og profesjonellt. Vi så spesielt verdien etter at vi oppgraderte fra en gratiskonto, og nå bruker vi Survio daglig.

Kristian V. Salgssjef

Malen inneholder alt du trenger for å samle inn data.

Lag undersøkelsen din nå

Logg inn Suvio

Logg inn

Glemt passord?

Book en demonstrasjon

Digicert

Lag en undersøkelse nå!

 • Opprett en undersøkelse Brukervennlig spørreskjemaverktøy, over 100 undersøkelsesmaler
 • Samle inn responser Mobilvennlig, flerkanals svarinnsamling, respondentidentifisering
 • Analyser resultater Rask og omfattende analyse, omfattende rapporter med ett klikk
 • Bytt til Survio PRO Brukeradministrasjon, egendefinerte dashbord,integrasjoner, API
 • GDPR
 • SSO
 • ISO 27001:2013