360-graders evaluering

360-graders evaluering

Popularitet: 116 ×

Survio tilbyr ferdiglagde spørreskjemaer for øyeblikkelig bruk. Skreddersy undersøkelsen din ved å bytte ut generisk tekst, legge til dine egne spørsmål, slette alt unødvendig innhold, osv. Data som deretter samles inn bearbeides automatisk i sanntid i form av diagrammer og tabeller.

360-graders evaluering

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å evaluere forholdene på arbeidsplassen.

1. Hva slags stilling har du?

 • Manager
 • Teamleder
 • Medarbeider
 • Mellomledere
 • Administrasjonsansatt
 • Vikar

2. Hva slags arbeidsrelasjon til har du til "NAVN"? Du er vedkommendes:

 • Overordnet
 • Medarbeider/kollega
 • Underordnet

3. Hvor ofte er du i kontakt med "NAVN"?

 • Hver dag
 • Opp til 2, 3 ganger i uken
 • Et par ganger i måneden
 • Meget sjelden
 • Aldri

4. Hvordan vurderer du vedkommendes prestasjon?

 • Utmerket
 • Bra
 • Gjennomsnittet
 • Litt under gjennomsnittet
 • Dårlig

5. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende endrer arbeidsprosesser for å prestere bedre og leve opp til kundenes forventninger.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende forsøker å overstige kundenes forventninger

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende prøver å utarbeide nye, kreative løsninger

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende overholder frister.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende utfører sitt arbeid feilfritt

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

6. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende kjenner godt til firmaets mål, visjon og verdier.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende forstår firmaets posisjon og skjønner godt bransjen.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende skjønner hvordan våre daglige arbeidsoppgaver bidrar til firmaets suksess.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende utviser forsiktighet med tanke på budsjett og pengebruk.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende setter klare mål som er samtidig realistiske og utfordrende.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

7. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende gjør sitt arbeid og oppnår utmerkede resultater.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende forebygger problemer før de utvikler seg til en krisesituasjon.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende er ansvarsbevisst

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende er i stand til å kartlegge faktorene som påvirket resultatene.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

Vedkommende treffer korrigerende tiltak når resultatene ikke er tilfredsstillende.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig

8. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende tar på seg ansvar og legger ikke skylden på andre.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende opptrer profesjonelt også under press.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende lar ikke stresset gå utover sin opptreden.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Motiverer teammedlemmene til å samarbeide og hjelpe hverandre.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende går foran med et godt eksempel.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

9. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendiguenig

Vedkommende gir tilbakemeldinger uten å være nedlatende eller krenkende.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendiguenig

Vedkommende tar opp problemer på en saklig måte uten bruk av personlig angrep.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendiguenig

Vedkommende rådspør andre før viktige avgjørelser.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendiguenig

Vedkommende oppfordrer til kritisk tenking og ønske kritiske røster velkomne.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendiguenig

Vedkommende lytter oppmerksomt til andre uten å avbryte.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendiguenig

10. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Litt uenig

Vedkommende søker aktivt muligheter til forbedring

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Litt uenig

Vedkommende er ikke redd for å omfavne nye ideer

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Litt uenig

Vedkommende utfordrer etablerte prosedyrer til fordel for nyskapende løsninger.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Litt uenig

Vedkommende er på utkikk etter nye teknologier.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Litt uenig

Vedkommende lytter til andres innspill og aksepterer deres ideer.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Litt uenig

11. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende er i stand til å prioritere viktigste oppgaver

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Forbedrer effektiviteten i arbeidet og får ned kostnadene

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende forbedre effektiviteten og redusere tidssvinn.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende kaster ikke bort sin tid

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende arbeider presist og viser sans for detaljer.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

12. I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende gjør ingen bindende avtaler uten at ressurser er på plass.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende har myndighet til å ta viktige avgjørelser uten å måtte søke om godkjenning fra sine overordnede for ofte.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende tar ikke forhastede beslutninger

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende venter ikke unødvendig lenge med ta avgjørelser.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

Vedkommende lytter til råd fra sine medarbeidere.

 • Helt enig
 • Stort sett enig
 • Hverken/eller
 • Litt uenig
 • Fullstendig uenig

13. Er det noe du liker særlig godt ved ditt samarbeid med "NAVN"?

500

Alle maler

Logg inn Suvio

Fortsett

Glemt passord?