Begynne å samle verdifulle svar i dag.

Lag denne undersøkelsen

360-graders evaluering

Hei,

Vennligst fyll ut spørreskjemaet nedenfor. Dine svar vil hjelpe til med å evaluere forholdene på arbeidsplassen.

1 Hva slags stilling har du?
Obligatorisk svar

2 Hva slags arbeidsrelasjon til har du til "NAVN"? Du er vedkommendes:
Obligatorisk svar

3 Hvor ofte er du i kontakt med "NAVN"?
Obligatorisk svar

4 Hvordan vurderer du vedkommendes prestasjon?
Obligatorisk svar

5 I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?
Obligatorisk svar

Helt enig
Stort sett enig
Hverken/eller
Litt uenig
Fullstendig uenig
Vedkommende endrer arbeidsprosesser for å prestere bedre og leve opp til kundenes forventninger.
Vedkommende forsøker å overstige kundenes forventninger
Vedkommende prøver å utarbeide nye, kreative løsninger
Vedkommende overholder frister.
Vedkommende utfører sitt arbeid feilfritt

6 I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?
Obligatorisk svar

Helt enig
Stort sett enig
Hverken/eller
Litt uenig
Fullstendig
Vedkommende kjenner godt til firmaets mål, visjon og verdier.
Vedkommende forstår firmaets posisjon og skjønner godt bransjen.
Vedkommende skjønner hvordan våre daglige arbeidsoppgaver bidrar til firmaets suksess.
Vedkommende utviser forsiktighet med tanke på budsjett og pengebruk.
Vedkommende setter klare mål som er samtidig realistiske og utfordrende.

7 I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?
Obligatorisk svar

Helt enig
Stort sett enig
Hverken/eller
Litt uenig
Fullstendig
Vedkommende gjør sitt arbeid og oppnår utmerkede resultater.
Vedkommende forebygger problemer før de utvikler seg til en krisesituasjon.
Vedkommende er ansvarsbevisst
Vedkommende er i stand til å kartlegge faktorene som påvirket resultatene.
Vedkommende treffer korrigerende tiltak når resultatene ikke er tilfredsstillende.

8 I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?
Obligatorisk svar

Helt enig
Stort sett enig
Hverken/eller
Litt uenig
Fullstendig uenig
Vedkommende tar på seg ansvar og legger ikke skylden på andre.
Vedkommende opptrer profesjonelt også under press.
Vedkommende lar ikke stresset gå utover sin opptreden.
Motiverer teammedlemmene til å samarbeide og hjelpe hverandre.
Vedkommende går foran med et godt eksempel.

9 I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?
Obligatorisk svar

Helt enig
Stort sett enig
Hverken/eller
Litt uenig
Fullstendiguenig
Vedkommende gir tilbakemeldinger uten å være nedlatende eller krenkende.
Vedkommende tar opp problemer på en saklig måte uten bruk av personlig angrep.
Vedkommende rådspør andre før viktige avgjørelser.
Vedkommende oppfordrer til kritisk tenking og ønske kritiske røster velkomne.
Vedkommende lytter oppmerksomt til andre uten å avbryte.

10 I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?
Obligatorisk svar

Helt enig
Stort sett enig
Hverken/eller
Litt uenig
Litt uenig
Vedkommende søker aktivt muligheter til forbedring
Vedkommende er ikke redd for å omfavne nye ideer
Vedkommende utfordrer etablerte prosedyrer til fordel for nyskapende løsninger.
Vedkommende er på utkikk etter nye teknologier.
Vedkommende lytter til andres innspill og aksepterer deres ideer.

11 I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?
Obligatorisk svar

Helt enig
Stort sett enig
Hverken/eller
Litt uenig
Fullstendig uenig
Vedkommende er i stand til å prioritere viktigste oppgaver
Forbedrer effektiviteten i arbeidet og får ned kostnadene
Vedkommende forbedre effektiviteten og redusere tidssvinn.
Vedkommende kaster ikke bort sin tid
Vedkommende arbeider presist og viser sans for detaljer.

12 I hvor stor grad er du enig med følgende påstander?
Obligatorisk svar

Helt enig
Stort sett enig
Hverken/eller
Litt uenig
Fullstendig uenig
Vedkommende gjør ingen bindende avtaler uten at ressurser er på plass.
Vedkommende har myndighet til å ta viktige avgjørelser uten å måtte søke om godkjenning fra sine overordnede for ofte.
Vedkommende tar ikke forhastede beslutninger
Vedkommende venter ikke unødvendig lenge med ta avgjørelser.
Vedkommende lytter til råd fra sine medarbeidere.

13 Er det noe du liker særlig godt ved ditt samarbeid med "NAVN"?
Obligatorisk svar

1500 tegn gjenstår