Ocena pracownika przez przełożonego

Ocena pracownika przez przełożonego

Popularność: 614 ×

Ankieta do oceny podwładnego przez przełożonych to narzędzie do określenia umiejętności, cech charakteru, elastyczności i efektywności pracowników.

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • menadżerowie,
 • pracownicy z długim stażem,
 • dyrektorzy i właściciele firm.

Odpowiedzi uzyskane za pomocą kwestionariusza pomogą Ci określić, czy na poszczególnych stanowiskach są właściwi ludzie oraz łatwiej przeprowadzić korzystne zmiany kadrowe. Wykorzystaj tak wypracowane oceny do motywowania pracowników. Daj im informację zwrotną i zasugeruj kierunek rozwoju zawodowego czy też udział w szkoleniach. W ten sam sposób masz w swoich rękach argumenty w ewentualnej dyskusji na temat wynagrodzenia. Pamiętaj, by przeprowadzać tego rodzaju ankiety regularnie.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Wzór ankiety oceny pracownika przez przełożonego

Dzień dobry,

proszę poświęcić nam kilka minut i wypełnić następującą ankietę.

1. Proszę wpisać nazwisko ocenianego pracownika:

500

2. Na ile pracowity jest Państwa pracownik?

 • Bardzo
 • Zadowalająco
 • Umiarkowanie
 • Niezbyt
 • Wcale

3. Jak efektywny jest Wasz pracownik w swojej pracy?

 • Bardzo
 • Umiarkowanie
 • Wcale

4. Czy Wasz pracownik dotrzymuje terminów?

 • Tak, zawsze
 • Tak, w większości przypadków
 • Tak, w połowie przypadków
 • Mniej niż w połowie przypadków
 • Zupełnie nie dotrzymuje

5. Jak Wasz pracownik radzi sobie z pracą zespołową?

 • Bardzo dobrze
 • Dobrze
 • Ani dobrze, ani źle
 • Źle
 • Bardzo źle

6. Na ile Wasz pracownik poczuwa się do odpowiedzialności za wyniki pracy?

 • Bardzo dobrze
 • Dobrze
 • Ani dobrze, ani źle
 • Źle
 • Bardzo źle

7. Jak szybko Wasz pracownik reaguje na wymagania?

 • Bardzo szybko
 • Szybko
 • Raczej szybko
 • Raczej powoli
 • Powoli

8. Jak dobrze Wasz pracownik znosi krytykę swojej pracy?

 • Bardzo dobrze
 • Dobrze
 • Ani dobrze, ani źle
 • Źle
 • Bardzo źle

9. Jak szybko Wasz pracownik potrafi dostosować się do zmieniających się priorytetów?

 • Bardzo szybko
 • Szybko
 • Raczej szybko
 • Raczej wolno
 • Wolno
 • Bardzo wolno

10. Na ile dobrze jest Wasz pracownik informowany o celach firmy?

 • Bardzo dobrze
 • Dobrze
 • Dostatecznie
 • Niezbyt dobrze
 • Niedostatecznie
 • Wcale

11. Czego potrzebuje Wasz pracownik do poprawy jakość swojej pracy?

500

Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?