Poziom zadowolenia z poparcia technicznego

Poziom zadowolenia z poparcia technicznego

Popularność: 340 ×

Podnoś poziom technicznej obsługi klienta w swojej firmie. Analizuj uwagi i pomysły, które Ci przyniesie ta przykładowa ankieta satysfakcji klienta.

Ten wzór kwestionariusza stworzony jest z myślą o następujących zawodach, sektorach i podmiotach

 • kierownicy działów obsługi klienta i wsparcia technicznego,
 • właściciele firm doradczych.

Czy wiesz, jaki jest procent rozwiązanych problemów w okresie lub jak szybko sobie z nimi radzą pracownicy obsługi? W jakich godzinach zespół obsługi jest najbardziej obciążony? Jaka jest ogólna ocena działania działu? Wykorzystaj ten kwestionariusz ankiety i stwórz badanie, które zaowocuje sugestiami, które usprawnią działanie Twojej firmy, pomoże zaplanować szkolenia i lepiej ułożyć grafik dyżurów.

Ten kwestionariusz ankiety można w dowolny sposób edytować i dostosować do swoich potrzeb. Odpowiedzi zostaną przetworzone przez usługę Survio na przejrzyste tabele i wykresy.

Wzór ankiety do badania zadowolenia z technicznej obsługi klienta

Dzień dobry,

niech Pan/Pani poświęci kilkanaście minut na uzupełnienie poniższego kwestionariusza.

1. Kiedy Pan/i po raz ostatni kontaktował/a obsługę klientów?

 • Przed 3 miesiącami
 • Przed 3 - 6 miesiącami
 • przed 6 - 12 miesiącami
 • przed więcej niż 12 miesiącami

2. Jakim sposobem Pan/i kontaktował/a naszego zastępcę?

 • Osobiście
 • Telefonicznie
 • E-mailem
 • Online formularzem
 • Przez Helpdesk

3. Prosimy o ocenę zadowolenia Pana/i z poparciem technicznym:

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

Rozwiązanie problemu

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

Jakość porady

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

Szybkość odpowiedzi telefonicznej

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

Profesionalizm i reprezentatywność

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

Pomocność i przejrzystość

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

Łatwy kontakt z obsługą klientów

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

Szybka reakcja na e-mail

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

4. Jak często kontaktuje Pan/i nasze poparcie techniczne?

 • Częściej niż raz w tygodniu
 • Raz w tygodniu
 • Raz w miesiącu
 • Raz za pół roku
 • Raz w roku

5. Prosimy o ocenę, jak bardzo się Pan/i zgadza z poniższymi wyrokami:

 • Zdecydowanie się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Bezstronne
 • Nie zgadzam się
 • Zdecydowanie się nie zgadzam

Zastępca był dobrze poinformowany

 • Zdecydowanie się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Bezstronne
 • Nie zgadzam się
 • Zdecydowanie się nie zgadzam

Zastępca był cierpliwy

 • Zdecydowanie się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Bezstronne
 • Nie zgadzam się
 • Zdecydowanie się nie zgadzam

Zastępca był pełen entuzjazmu

 • Zdecydowanie się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Bezstronne
 • Nie zgadzam się
 • Zdecydowanie się nie zgadzam

Zastępca troskliwie nasłuchiwał

 • Zdecydowanie się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Bezstronne
 • Nie zgadzam się
 • Zdecydowanie się nie zgadzam

Zastępca był przyjaźny

 • Zdecydowanie się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Bezstronne
 • Nie zgadzam się
 • Zdecydowanie się nie zgadzam

Zastępca był czuły

 • Zdecydowanie się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Bezstronne
 • Nie zgadzam się
 • Zdecydowanie się nie zgadzam

Zastępca był uprzejmy

 • Zdecydowanie się zgadzam
 • Zgadzam się
 • Bezstronne
 • Nie zgadzam się
 • Zdecydowanie się nie zgadzam

6. Jak bardzo jest Pan/i generalnie zadowolony/a z naszym poparciem?

 • Bardzo zadowolony/a
 • Zadowolony/a
 • Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a
 • Niezadowolony/a
 • Bardzo niezadowolony/a

7. Czy ma Pan/i jakieś pomysły lub spostrzeżenia, jak możnaby było udoskonalić nasz serwis?

500

Wszystkie szablony

Zaloguj się do Survio

Kontynuować

Zapomniałeś hasła?